Buitenplaats Vreugdenhof

Ligging

Amsterdam - aan de Amsteldijk tussen begraafplaats Zorgvlied en de Rozenoordbrug

Andere benaming

Dubbelloon

Geschiedenis

In 1650 kochten Nicolaes en Pieter van Loon een terrein aan de Amstel, dat ze vervolgens nog door verdere aankopen uitbreidden. Waarschijnlijk waren het Pieter van Loon en diens echtgenote Josina van Loon die hier na 1658 een buitenplaats genaamd Dubbelloon stichtten.

De buitenplaats is waarschijnlijk omstreeks 1730 eigendom Maria van Loon, de weduwe van Marten van Loon.

Na de dood van de Van Loons werd de buitenplaats in 1737 verkocht aan de Amsterdamse koopman Nicolaas Calkoen jr., die de buitenplaats herdoopte in Vreugdenhof. In 1748 werd de buitenplaats verkocht aan de bankier Thomas Hope.

In 1835 werd een sloopvergunning voor de buitenplaats verleend aan een zekere M. van der Starre.

Bij de buitenplaats (het oude Dubbelloon) hoorde ook een boerderij Dubbelloon, die in 1766 afzonderlijk werd gekocht door Christiaan van Oorsoij, eigenaar van het (later zo genoemde) Bos en Hoven.

Bewoners

  • 1650 - Nicolaes en Pieter van Loon
  • 1730 - 1737 Maria van Loon
  • 1737 - 1748 Nicolaas Calkoen jr.
  • 1748 Thomas Hope
  • 1835 M van der Starre

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@