Huis te Ankeveen

Ligging

Ankeveen

Geschiedenis

Voor 1714 was de katholieke Amsterdammer Adrianus Godefridus de Walé (of Wael) heer van Ankeveen. In 1714 erfde zijn dochter Maria Elisabeth de Walé (of Wael) (1691 - 1753) de ambachtsheerlijkheid en het huis. Het huis werd gesloopt in 1755. Het huis stond op de plek waar in 1927 de roomskatholieke kerk van Ankeveen werd gebouwd.

Bewoners

  • - 1714 Adrianus Godrfridus de Walé
  • 1714 - Maria Elisbeth de Walé

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@