Buitenplaats Beaulieu

Ligging

Arnhem - Mr. D. van Ruijvenpad 2-44

Geschiedenis

In 1851 liet de Haagse rentenier Jan Jacob van Braam (1806 - 1884) het neoclassicistische huis bouwen naar ontwerp van H.W. Fromberg. Twaalf van de achttien zuilen van de grote zuilenportieken zijn afkomstig van de in 1846 afgebroken colonnades van het huis De Voorst te Eefde.

In 1859 koopt R.J. Stok het huis en verkoopt het in 1880 aan H.W. Fromberg. In 1907 verkopen de erfgenamen van Fromberg het huis aan de Vereeniging Arnhemsche Inrichting voor Ooglijders. Nadien is er een extra verdieping op het huis gebouwd.

De vrijmetselaarsloge De Geldersche Broederschap kocht het gebouw in 1930.

Het is tegenwoordig ingedeeld in appartementen.

Bewoners

  • 1851 - Jan Jacob van Braam
  • 1859 - 1880 R.J.Stok
  • 1880 - H.W. Fromberg
  • - 1907 erfgenamen van H.W. Fromberg
  • 1907 - Vereeniging Arnhemsche Inrichting voor Ooglijders
  • 1930 - Vrijmetselaarsloge De Geldersche Broederschap

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Website van Arend Arends

Foto's © Albert Speelman 2024

@