Buitenplaats Patiëntie

Ligging

Baambrugge

Geschiedenis

De buitenplaats werd gebouwd in 1670 door Pieter Apostool. Een telg uit een geslacht van doopsgezinden, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, waar de naam Apostel werd gebruikt. In 1680 is Pieter Apostool overleden en de weduwe, Niesje Willinck, heeft zich met haar drie kinderen, Frans, Pieter en Gouda, op de buitenplaats gevestigd. Op de buitenplaats groeide Pieter Pieterszn. op tot ossenweider. Hij was later één der Goede Mannen van het college van ossenweiders.

In 1744 koopt mejuffrouw Rikotier, weduwe van Hendrik Witzen de buitenplaats. Maar in 1750 verkoopt de weduwe Witzen de buitenplaats aan Jan van Berkum, die er tot zijn dood in 1765 gebruik van maakte. In 1768 / 1769 wordt de buitenplaats verkocht en komt het in handen van grondhandelaren, c.q. renteniers, die dergelijke aankopen verrichten om hun verworven gelden te beleggen. De buitenplaats werd gesplitst in de opstallen met 2 morgen grond enerzijds en de landerijen tezamen groot 11 morgen anderzijds.

Eigenaar van die opstallen werd Gerrit Bante, terwijl landerijen werden gekocht door de toenmalige eigenaar van Postwijk, Jan Carel van der Upwich.

Gerrit Bante is ook als grondhandelaar of belegger te karakteriseren, hij verhuurde het huis. Reeds in 1774 heeft hij de buitenplaats verkocht aan Jean Benjamin du Peyrou (1727 - 1786), die inmiddels in 1771 Bassenhoff had gekocht en ook in 1772 de 11 morgen weiland van Jan Carel van der Upwich had overgenomen. In 1786 is hij overleden. De buitenplaats wordt geveild en gekocht door Arie Sol, meesterbroodbakker te Baambrugge. In 1791 verkoopt hij de buitenplaats aan Abraham van Ketwich.

Abraham van Ketwich overlijdt op 4 juli 1809. Zijn weduwe, Bartina Gerharda Bernard, hertrouwde in 1811 met Johannes van Westenhout. En bracht de eigendommen van haar overleden echtgenoot bij het huwelijk in.

In 1815 wordt de buitenplaats Patiëntie afgebroken. In welk jaar de toenmalige eigenaar, Jacobus Johannes van Westenhout names zijn echtgenote de afbraakmaterialen verkocht.

Bewoners

 • 1670 - 1680 Pieter Apostool
 • 1680 - 1697 Niesje Willinck, weduwe van Pieter Apostool
 • 1697 - Pieter Apostool Pieterszn.
 • - 1744 Maria Apostool x Harmen Govertsz
 • 1744 - 1750 mej. Rikotier, wed. Hendrik Witzen
 • 1750 - 1765 Jan van Berkum
 • 1765 - 1768 Maria Dull, wed. Jan van Berkum
 • 1768 - 1773 huis - Gerrit Bante
 • 1768 - 1772 landerijen - Jan Carel van der Upwich
 • 1772 - 1786 landerijen - Jan Benjamin du Peyrou
 • 1773 - 1786 huis - Jan Benjamin du Peyrou
 • 1786 - 1791 Arie Sol
 • 1791 - 1809 Abraham van Ketwich
 • 1809 - 1815 Bartina Gerharda Bernard x Jacobus Johannes van Westerhout
 • 1815 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

.

Bronverwijzing

 • Slebos, ir. D.L.H. - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 2003 - Meer Baambrugse buitenplaatsen, pag. 66-97

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@