Buitenplaats Postwijck

Ligging

Baambrugge - Rijksstraatweg 39

Geschiedenis

Het huis is waarschijnlijk rond 1650 gebouwd in rococostijl, een stijl die in de 17e eeuw in de mode was. Een verkoopakte maakt de oudst bekende eigenaar van de buitenplaats kenbaar: Cors Cornelis Bach verkocht in 1675 het huis aan Andries Apostool sr. Daarna kende de buitenplaats verschillende eigenaren.

Wouter Zeelt, een makelaar in effecten, vastgoed, beleningen en inboedels, kocht de buitenplaats in 1784. Hij was getrouwd met Catharina Bongaardt en uit dat huwelijk werd in 1780 te Amsterdam een dochter geboren, Johanna Judith Zeelt. Zij erft de buitenplaats na het overlijden van haar ouders. Zij trouwt in 1821 met de weduwnaar Cornelis van IJsseldijk. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1832 ging zij op Postwijck wonen. Vanaf 1834 werd er op het huis bijeenkomsten gehouden, waarmee de basis werd gelegd voor de latere Gereformeerde Gemeente te Abcoude-Baambrugge. Daarnaast steunde zij de Afgescheidenen financieel en is het aan haar te danken dat er in 1865 een eigen kerk gebouwd werd. Na het overlijden van Johanna in 1864 wisselde Postwijck weer verschillende malen van eigenaar.

Volgens een beschrijving uit 1929 werd het prachtige interieur beschreven: ‘Links, daar waar de drie ramen aan de frontgevel zichtbaar zijn, is de hooge en groote zaal gelegen met op de achtergrond den grijsmarmeren boogvormige schoorsteen. Het plafond vertoont nog dat kunstzinnige pleisterwerk uit den tijd, toen de rococo-stijl met zijn brooze voorstellingen de kracht en de fijnheid eener gezonde kunst niet ondermijnde. De hal van Postwijck is een meesterwerk van geavenceerde samenstelling van sneeuwwit pleisterwerk, marmeren vloerstenen en een naar de boven-gaanderij stijgende trap, waar de kamerdeuren van de eerste etage op uit komen’.

Na 1929 is er weinig aan het exterieur van het huis gewijzigd, waardoor het huis er in grote lijnen uitziet als op een gravure uit 1730. Alleen werd het huis bepleisterd en werden de kruisvensters vervangen door schuiframen. Omstreeks 1968 kreeg het huis een kantoorfunctie. Het interieur van de buitenplaats werd hierbij ingrijpend veranderd, waarbij veel historische elementen verdwenen. Dat is nu in ere hersteld.

In de tuin rond het huis vinden we nog een aantal kenmerken terug van een Engelse landschapstuin en is er een stalgebouw dat uit 1890 stamt. Achter het huis bevindt zich een boerderij die vroeger ook bij het landgoed hoorde. Deze boerderij werd al vermeld in een overdrachts-acte uit 1772.

Tot 2006 was in het huis het bedrijf Copharm B.V., dat nu Maquet Nederland heet, gevestigd.

In april 2015 is de buitenplaats gekocht door de familie Jansen.

Bewoners

 • - 1675 Cors Cornelisz Back c.s.
 • 1675 - Andries Apostool sr.
 • - 1721 Andries Apostool jr.
 • 1721 - 1754 Johannes Boelema
 • 1754 - 1764 Geertruida Catharina Hermansz. geb. Boelema
 • 1764 - 1772 Jan Carel van der Upwich
 • 1772 - 1776 Pieter Vrij jr.
 • 1776 - 1784 Jan van Riel Willemsz.
 • 1784 - 1817 Wouter Zeelt x Catharina Bongaardt
 • 1832 - 1864 Johanna Judith Zeelt
 • 1865 - Jacob Johannes Korthals
 • ca 1929 C.L. Dekker
 • - 1969 Geel
 • 1969 - P.C. Versloor
 • 2015 – Timo Jansen

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993
 • Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht – Abcoude geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2024

@