Huis Schérès

Ligging

Baarlo - Napoleonsbaan Zuid 12-12a

Geschiedenis

In de 16e en 17e was 'het Scheresgoed' in het bezit van de familie Scheres. De familie Van der Keelen werd in 1698 de nieuwe eigenaar. J.B. van der Keelen was ontvanger van de licenten in Baarlo. Zijn erfenis werd verdeeld onder zijn kinderen Catharina en Carel, schout van Maasbree. Het huis Scheres werd toebedeeld aan Catharina. Door vererving komt het in handen van de familie Wagemans, die het in 1766 verkocht aan Gerardus Franciscus baron d'Olne. Vermoedelijk is toen het huidige huis gebouwd. Het huis Scheres werd door hun verpacht.

Na de dood van de laatste d'Olne bleef zijn weduwe, Johanna barones de Weichs de Wenne van Geysteren, er tot haar dood in 1930 wonen. Tot in de jaren zestig van de 20ste eeuw is het huis in bezit gebleven van de familie de Weichs de Wenne. Sinds 1962 is het in bezit van de Japans-Amerikaaanse kunstenaar Shinkichi Tajiri, die via de Cobrabeweging in Nederland is terechtgekomen.

Bewoners

  • 1698 - familie Van der Keelen
  • - 1766 familie Wagemans
  • 1766 - Gerardus Franciscus baron d'Olne
  • - 1930 Johanna barones de Weichs de Wenne van Geysteren
  • - 1962 familie de Weichs de Wenne
  • 1962 - Shinkichi Tajiri

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Limburg
  • Kastelen in Limburg

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@