Kasteel Groeneveld

Ligging

Baarn - Groeneveld 2

Geschiedenis

Aan het eind van de 17e eeuw verwierf Andries de Manuchet van Houdringe een deel van de gronden van de toenmalige eigenaar van de ridderhofstad Drakenburg. Hij was van Franse adellijke afkomst. Zijn vader die stamde uit een Henegouws geslacht, dat van vader op zoon het ambacht van koperslager te Doornik uitoefende, heeft zich in het begin van de 17e eeuw in Utrecht vestigde. Andries de Manuchet is in 1684 op de hofstede Groeneveld overleden. Waar deze hofstede stond is niet bekend.

Het was zijn zoon Marius de Manuchet van Houdringe die rond 1710 de huidige buitenplaats liet bouwen en aanleggen. Hij overleed in 1730 kinderloos en zijn erfgenamen verkochten het landgoed aan Arent van der Waeyen, die het vijf jaar later weer verkocht aan Cornelis Hasselaer. Uit de koopakten van 1730 en 1735 wordt het huis omschreven als een: "Seeckere playsante huysinghe, voorsien met verscheydene vertrecken, die meest alle behangen of beschildert zijn; benevens een Bassecour, Stallen, een Koetshuys, Tuynmans en Boerenwoningen, mitsgaders organgerie met de respective Tuynen en Boomgaerden, bosschen allees, wandelingen en weylanden, gelegen onder de Gerechte van Baern nagelaten bij Wijlen den gemelden Heer Marius de Mamuchet van Houdringe"

Cornelis Hasselaer overleed in 1737 en zijn bezittingen gingen over in handen van zijn zoon Pieter Cornelis. Hij liet de kwart-cirkelvormige vleugels bouwen aan het vierkante hoofdgebouw. Toen hij in 1755 vertrok als water-fiscaal naar Indië, was het landgoed inmiddels publiek verkocht. Jan Lucas van der Dussen werd de nieuwe eigenaar. Hij liet in 1763 zijn bezittingen door H. Stoopendaal opmeten en in kaart brengen.

Jan Lucas overleed in 1772 en zijn erfgenamen verkochten het landgoed aan de inmiddels teruggekeerde Pieter Cornelis Hasselaer. Pieter Cornelis overleed in 1772 en zijn erfgenamen verkochten het huis publiekelijk en wel aan jhr. mr. Joan Huydecoper van Maarseveen. Deze eigenaar liet de 18e eeuwse interieurs vervangen door vroeg 19e eeuwse in Empire-stijl. In 1836 kwam de buitenplaats via vererving in vrouwelijke lijn. Na het overlijden van Huydecoper in 1836, erft zijn kleindochter Sophia Fabricus van Leijenburg. Zij trouwde in 1845 met mr. S.M. baron van Heemstra, waarmee het huis in die familie komt. Ook dit echtpaar heeft alleen een dochter. Zij trouwde in Baarn op 4 december 1873 met Louis Reinier baron Taets van Amerongen.

Louis Reinier trouwt na het overlijden van zijn vrouw met Agneta Margaretha Catharina van Reenen. Als Taets van Amerongen op 11 april 1921 overlijdt, blijft zijn weduwe op Groeneveld wonen tot haar dood op 14 februari 1940. Het landgoed wordt dan verkocht aan Staatsbosbeheer.

Bewoners

 • 1696 - 1730 Marius de Mamuchet van Houdringe
 • 1730 - 1735 Arent van der Waeyen
 • 1735 - 1737 Cornelis Hasselaer
 • 1737 - 1755 Pieter Cornelis Hasselaer
 • 1755 - 1772 mr. Jan Lucas van der Dussen
 • 1774 - 1797 Pieter Cornelis Hasselaer
 • 1797 - 1836 jhr. mr. Joan Huydecooper van Maarseveen
 • 1836 - 1864 weduwe Johanna Louise van Tets
 • 1864 - 1873 Sophia Frabicus van Leijenburg x mr. S.M. baron Van Heemstra
 • 1873 - 1921 Sophia van Heemstra x Louis Reinier baron Taets van Amerongen
 • 1921 - 1940 weduwe Agneta Margarathe Catharina can Reenen
 • 1940 - Staatsbosbeheer

Huidige doeleinden

 • Museum

Het kasteel is nu een "Buitenplaats tussen stad en land" en maakt deel uit van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Opengesteld

Kasteel Groeneveld

Bronverwijzing

 • Internetsite van kasteel Groeneveld
 • KNOB 1981-01 - "De verschillende types schuiframen van het huis "Groeneveld" te Baarn" door L.H. Boot, pag 30-37

Foto's © Albert Speelman 2024

@