Buitenplaats Pijnenburg

Ligging

Baarn - Biltseweg 4

Geschiedenis

In 1647 komt het landgoed Pijnenburg in bezit van de weduwe Sara de Wael (1591 - 1652). Zij was getrouwd geweest met Jacob Jacobsz. Hinlopen (1582 - 1629), een lakenkoper en handelaar in Oost-Indische waren en tevens schepen van Amsterdam. Sara de Wael zette na de dood van haar man zijn zaken succesvol voort. In 1647 liet zij naar een ontwerp van Philips Vingboom (1607/08-1678) een nieuw buitenhuis bouwen op het landgoed. Als zij sterft in 1652 komt de buitenplaats in handen van haar zoon Jan Hinlopen.

Johanna Maria Hinlopen, weduwe van Johan van der Merct, was de laatste van de familie die de buitenplaats bezat. Naar de dood van haar zoon deed zij na enkele jaren van leegstand het huis en het landgoed van de hand.

Everard van Harscamp, secretaris van de stad Utrecht, kocht het huis met bijbehorende gronden in 1720 voor ƒ 4.750,--. In de honderd jaar daarna wisselde de buitenplaats acht keer van eigenaar. In die tijd werd er weinig aan de buitenplaats veranderd.

Op 18 december 1823 kocht Andries de Wilde (1781 - 1865) voor ƒ 24.800,-- het landgoed. Als 42-jarige man ging hij rentenieren en zich toeleggen op het verfraaien van zijn landgoed. Architect Erik Frederik Homan, een kennis van De Wilde, leverde de plannen voor de verbouwing en uitbreiding. Het oude huis werd verkleind en het interieur inclusief kap volledig vernieuwd.

Het park aan de achterzijde werd aangelegd naar ontwerp van Hendrik van Lunteren (1780 - 1848) uit Utrecht.

In 1860 splitste De Wilde het landgoed en verkocht het noordelijke deel aan mr. Herman Albert Insinger (1827 - 1911). Op de grond ten zuiden van de Biltseweg liet De Wilde voor zichzelf de villa Zuid Pijnenburg bouwen, nu De Hoefslag geheten.

Na de dood van De Wilde in 1865 werd ook de rest van het landgoed verkocht aan Herman Albrecht Insinger, directeur van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij. Na de dood van zijn vrouw vertrok hij naar Parijs. Het landgoed werd lange tijd verwaarloosd. Bij legaat werd in 1911 Edmond Herman Deodatus Insinger (1892 - 1951), kleinzoon van H.A. Insinger, de nieuwe eigenaar van Pijnenburg.

Het landgoed werd niet meer gebruikt als zomerverblijf en E.H.D. Insinger verbleef permanent op het landgoed. In 1913 - 1914 werd het huis, naar plannen van architect Johan Wilhelm Hanrath, verbouwd.

Vanaf 1951 is J.H.O. Insinger eigenaar van het landgoed. In 1990 heeft hij het beheer overgedragen aan zijn zoon E.P. Insinger.

Bewoners

 • 1647 - 1652 Sara de Wael, weduwe van Jacob Jacobsz. Hnlopen
 • 1652 - Jan J. Hinlopen
 • - 1720 Johanna Maria Hinlopen
 • 1720 - Everard van Harscamp
 • 1823 - 1865 Andries de Wilde
 • 1865 - 1911 mr. Herman Albert Insinger
 • 1911 - 1951 Edmond Herman Deodatus Insinger
 • 1951 - 1990 J.H.O. Insinger
 • 1990 - E.P. Insinger

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Soest, geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2024

@