Landhuis De Slotplaats

Ligging

Bakkeveen (Bakkefean) - Foarwurker Wei 3

Geschiedenis

Oorspronkelijk stond hier het voorhuis van een uit 1818 stammende boerderij, die behoorde tot het in 1837 afgebroken Blauwhuis. In 1922 liet het echtpaar Van der Goes-Van Harinxma thoe Slooten de boerderij verbouwen tot landhuis naar plannen van W.J. Gerretsen en P.H. Endt. Van het voorhuis bleef onder meer de gevelsteen bewaard. Sinds 1986 heeft het gebouw een horecafunctie.

De parkaanleg bevat 17e en 18e eeuwse onderdelen, waaronder een zichtas aan de overzijde van de Bakkeveense Vaart. In het westelijk gelegen sterrenbos, aangelegd begin 19e eeuw, staat op een snijpunt van paden de zogeheten Burmaniazuil, genoemd naar jhr. E.H. van Burmanie, rond 1750 de bezitter van het Blauwhuis.

Bewoners

  • 1922 - echtpaar Van der Goes-Van Harinxma thoe Slooten

 

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@