Landhuis Eysingahûs

Ligging

Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Hoofdstraat 46

Geschiedenis

Het landhuis kreeg in 1870 in opdracht van T.M. Lycklama à Nijeholt zijn huidige aanzien. In 1877 verving men het oostelijke deel van het oorspronkelijk bredere huis door een eenlaags huis met een koetshuis.

Bewoners

  • 1870 - T.M. Lycklama à Nijeholt

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@