Landhuis Fockensstate

Ligging

Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Beetsterweg 2

Geschiedenis

De kop-hals-rompboerderij is ontstaan uit een in aanleg vroeg 17e eeuwse state. Na diverse verbouwingen liet M. van Heloma in 1879 grotendeels slopen en vervangen door het huidige gepleisterde en dwars geplaatste voorhuis, naar plannen van L. de Goed.

Bewoners

  • 1879 - M. van Heloma

Huidige doeleinden

  • Boerderij

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@