Landhuis Harinxmastate

Ligging

Beesterzwaag (Beetstersweach) - Van Harinxmaweg 1

Geschiedenis

In 1841 werd het huis verbouwd in neoclassicistische stijl voor grietman M.P.D. baron Harinxma theo Slooten. Aan de noordzijde van het gebouw verrees in 1877 naar ontwerp van H.R. Stoett een aanbouw met herenkamer. In 1929 werd bij een verbouwing, naar plannen van W.J. Gerretsen, het oorspronkelijke fronton vervangen door een attiekverdieping.

Het park in landschapsstijl werd rond 1845 ontworpen door L.P. Roodbaard, met aan de noordzijde een voor zijn werk karakteristieke slingervijver. In de tuin bevinden zich een 18e eeuwse zonnewijzer, een ijskelder en een houten hondenhok (circa 1900). Het uit 1877 daterende koetshuis annex koetsierswoning is waarschijnlijk ontworpen door H.R. Stoett.

Bewoners

  • 1841 - mr. Maurits Pico Diderik baron Harinxma thoe Slooten x Jkvr. Clara Feyona van Eijsinga

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@