Landhuis Lauswolt

Ligging

Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Van Harinxmaweg 6

Geschiedenis

Het landhuis werd in 1867 gebouwd naar plannen van S.A. van Lunteren voor jhr. A. Lycklama à Nijeholt. Op deze plaats stond een boerderij uit 1640, in eigendom van Jan Jansz. Lauswolt. In 1878 kwam het landhuis in bezit van R. baron Harinxma theo Slooten. Zijn dochter Adriana Janke - getrouwd met J. Bieruma Oosting - werd in 1928 eigenares en liet het huis door W.J. Gerretsen verbouwen. Een jaar na haar overlijden in 1954 werd het verbouwd tot hotel.

Het door S.A. van Lunteren ontworpen landschapspark is in 1928 gemoderniseerd naar plannen van S. Voorhoeve.

Bewoners

  • 1867 - 1878 jhr. A. Lycklama à Nijeholt
  • 1878 - R. baron van Harinxma thoe Slooten
  • 1928 - 1953 Adriana Janke x J. Bieruma Oosting
  • 1954 - hotel

Huidige doeleinden

  • Hotel

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@