Landhuis Lycklamahûs

Ligging

Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Hoofdstraat 80

Geschiedenis

Het huis is in 1824 gebouwd als eenlaags pand voor de weduwe C.J.A. van Humalda. In 1858 liet burgemeester J.A. Lycklama à Nijeholt de kap opvijzelen en er een verdieping tussen bouwen. Het huis kreeg in 1902 - 1903 naar plannen van O.M. Meek een balkon boven de ingang en een aanbouw. Het huis maakt sinds 1977 deel uit van het gemeentehuis.

Bij de verbouwing in 1902 - 1903 is het koetshuis gepleisterd en zijn de deuren naar de achterzijde verplaatst. De tuin en de overtuin zijn in etappes vergroot. De tuinmanswoning uit 1926 bevat de wapensteen van het in 1825 gesloopte huis Nieuw Fockens.

Bewoners

  • 1824 - weduwe C.J.A. van Humalda
  • 1858 - J.A. Lycklama à Nijeholt
  • 1977 - gemeente Opsterland

Huidige doeleinden

  • Gemeentehuis

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@