Landhuis Lyndenstein

Ligging

Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Hoofdstraat 3

Geschiedenis

Het huis is gebouwd in 1821 - 1822 naar ontwerp van A. Bruinsma voor grietman F.G.A.B. baron van Lijnden. Zijn zoon Reinhard bepaalde testamentair dat het huis een naar zijn jong gestorven dochter Cornelia genoemd kinderziekenhuis moest worden. De Corneliastichting kwam tot stand bij een verbouwing in 1914 - 1917 naar plannen van J.J., M.A. en J. van Nieukerken.

Na de sloop van het in de voortuin gelegen 17e eeuwse huis Nieuw Fockens in 1825 kon het uit 1822 daterende plan van L.P. Roodbaard voor een tuin en overtuin in landschapsstijl worden gerealiseerd. In de overtuin met langgerekte slingervijver staat sinds de reorganisatie door L.A. Springer in 1915 een 18e eeuwse Neptunesbeeld, vervaardigd door Ignatius van Logteren.

Bewoners

  • 1821 - F.G.A.B. baron van Lijnden
  • - Reinhard
  • 1914 - Corneliastichting

Huidige doeleinden

Opengesteld

Het huis is niet toegankelijk. De overtuin is vrij toegankelijk.

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@