Buitenplaats 't Gasthuis

Ligging

Bemelen - Gasthuis 55

Geschiedenis

Rond 1754 - 1756 werd de laatste hand gelegd aan de bouw van een landelijke residentie door de officier Charles Hesselt van Dinter. Het huis zal tot 1862 door vererving in zijn nageslacht blijven. Zijn moeder had reeds in de jaren 1740 - 1742 de basis voor dit buitenverblijf gelegd naast de plaats van hun pachthof of boerderij.

Charles was op 11 juni 1750 getrouwd met Ermgarda Snouckaert van Schauburg. Zij was geboren op kasteel Heeze en een dochter van Albert Carel Snouckaert van Schauburg, vrijheer van Heeze, Leende en Zes Gehuchten.

Op 6 april 1973 overlijd Charles Hesselt van Dinter. Uit het huwelijk met Ermgarda waren 2 zoons geboren, Albert Charles en Willem Jacob Hesselt van Dinter.

Na het overlijden van zijn vader werd Albert Charles eigenaar van het landgoed. Hij is 1777 getrouwd met Aletta van Loevenich. Zij zou hem 19 jaar overleven. UIt de dit huwelijk is alleen dochter blijven leven, jkvr. Isabella Wilhelmina Hesselt van Dinter. Zij wordt na de dood van haar vader in 1818 eigenaresse van het huis. Zij is in 1801 getrouwd met jhr. Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff (1776 - 1861).

In 1862 wordt het huis verkocht door de erfgenamen aan de bankier Kraay, die in 1869 failliet ging. Daarna kwam het huis in veiling en werd het gekocht door dr. Leopold Neys.

De familie Neys zou het huis in familiebezit houden tot 1984.

Na verkoop van het huis in 1984 gaat het nog enkele malen in andere handen over tot het in 1999 verworven wordt door de heer en mevrouw Pieter en Louise Oosterlee-de Haas.

Bewoners

  • - 1754 Dorothea Clara van Cruyts
  • 1754 - 1793 Charles Hesselt van Dinter
  • 1793 - 1818 mr. Albert Charles Hesselt van Dinter
  • 1818 - 1860 jkvr. Isabella Wilhelmina Hesselt van Dinter x
  • 1860 - 1861 jhr. Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff
  • 1862 - 1870 bankier Kraay
  • 1870 - 1984 familie Neys
  • 1984 - 1999 diverse eigenaren
  • 1999 - Pieter Oosterlee x Louise de Haas

Huidige doeleinden

Particulier bewoning

Opengesteld

Bed & Breakfast - (info)

Bronverwijzing

  • Tromp, Heimerick. "De buitenplaats 't Gasthuis te Bemelen" uit: Historische Woonsteden & tuinen, nr. 151 (pag. 13-20)

Foto's © Albert Speelman 2024

@