Huis te Bijweg

Ligging

Bennebroek - het lag ten westen van de Rijksstraatweg bij de Bijweglaan en grensde aan de buitenplaats De Hartekamp

Andere benaming

(Byweg, Bijwech, Bijwegh)

Geschiedenis

Van 1596 tot ergens na 1633 was het terrein in handen van Pieter Woutersz. Voor 1653 stond er al een huis op dit terrein. In dat jaar namelijk verkocht een zekere Pieter Jansz. Dommer aan de Amsterdamse koopman Mathias Eijer een hofstede met de naam Bijweg.

In 1678, na Eijers dood, werd het huis verkocht aan Gabrielle Bert.

In 1739 had het huis al een functie van een buitenverblijf.

Na het overlijden van mr. Johan Valckenaer (1821) en zijn echtgenote Marie-Françoise Gervais (in 1845) lieten de nieuwe eigenaren na 1845 het huis verbouwen en de tuin opnieuw aanleggen. Deze nieuwe eigenaren, mr. Christiaan Diemont en zijn vrouw Catharina Margaretha Kemper, woonden permanent op de buitenplaats. Omstreeks 1900 gaf A.J.E. Baron van Ittersum aan de tuinarchitect Leonard Anthony Springer opdracht voor een nieuw tuinontwerp. Dit ontwerp werd echter uiteindelijk niet verwezenlijkt.

In 1928 werd het huis afgebroken. Later werden de bijgebouwen afgebroken. Tot 1930 bleef de buitenplaats een landgoed en kwam toen in handen van de N.V. Exploitatie Mij. van Onroerende zaken van het Gebroerders J. en H. van de Pol te Heemstede. In de daarop volgende decennia werd het terrein verkaveld en bebouwd met een villawijk, genaamd Bijweg of Krakeling.

Bewoners

  • 1596 - 1633 Pieter Woutersz.
  • - 1653 Pieter Jansz. Dommer
  • 1653 - 1678 Mathias Eijer
  • 1678 - Gabrielle Bert
  • - 1845 mr. Johan Valckenaer x Marie-FRançoise Gervais
  • 1845 - mr. Christiaan Diemont x Catharina Margaretha Kemper
  • ca. 1900 - 1928 A.J.E. Baron van Ittersum
  • 1930 N.V. Exploitatie Mij van Onroerende Zaken

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@