Buitenplaats Duinlaan

Ligging

Bennebroek - gelegen op de hoek van de Rijksstraatweg en de Bennebroekerlaan aan de zijdzijde.

Andere benaming

(Duin laan, Duin Laan, Duijnlaan, Duynlaen), Vredehoeve (Vredenhoef)

Geschiedenis

Rond 1685 was er op dit terrein een blekerij gevestigd. In 1686 werd er een huis gebouwd. In verband met de verkoop van het terrein in 1698 duikt de naam Duinlaan op. In 1743 was de blekerij al in een buitenplaatsje veranderd. Zijn bloeitijd als buitenplaats beleefde het echter tussen 1770 en 1777 onder de Amsterdammer Jacob de Clercq.

In 1858 werde de bomen op de buitenplaats geveild. Daarna werd het terrein voor land- en tuinbouw gebruikt, later ook voor bloembollenteelt. Rond 1875 werd de grond in twee delen gesplitst. Het terrein op de hoek Rijksstraatweg / Bennebroekerlaan kreeg de naam Huize Vredehoeve, het resterende deel behield de naam Duinlaan. Huize Vredehoeve brandde in 1931 af.

Op het terrein van het resterende stuk bouwde aannemer J.W. van Santen, waarschijnlijk in 1894, de villa Duinlaan. Deze villa werd in 1960 afgebroken. Hiervoor kwam in de plaats het nieuwe raadhuis, dat werd geopend in 1972.

Bewoners

  • 1770 - 1777 Jacob de Clercq

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@