Huis te Ramp

Ligging

Bergen

Andere benaming

Rampenbos

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van het huis is niet helemaal duidelijk. Men ging er nog van uit dat mr. Engbert Ramp het kasteelachtige huis met toren liet bouwen aan het begin van de 17e eeuw. Voordien zou er een boerderij hebben gestaan. Archeologische onderzoek heeft aangetoond, dat op het terrein van het huis al tussen 1480 en 1507 een ommuurd stenen huis met toren is gebouwd. Dit huis komt qua indeling niet overeen met het huis dat wij van de 18e eeuwse tekeningen kennen. Engbert Ramp zou een ouder gebouw uit 1480-1507 herbouwd kunnen hebben tot een huis met een nieuwe indeling. Het nieuwe huis werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1623.

Via Andries Ramp, Frederik Ramp en Dirk Ramp, heer van Cabau, ging het huis over op Gijsbertus Josephus Ramp, de laatste van zijn naam in Bergen.

De eigenaren tussen 1738 en 1775 verhuurden het huis. Toen in de winter van 1774 een belangrijk deel van het huis instortte, ging men in 1775 over tot sloop van het huis. Ook de boomgaarden werden gerooid. Het terrein werd in de 19e eeuw afgezand.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@