Buitenplaats Dijkzicht

Ligging

Zwolle ( wijk Berkum) – Dijkzichtweg 7-9

Geschiedenis

De buitenplaats is al op de Hottingerkaart uit de periode 1773/1794 aangegeven. Het was toen een eenvoudige woning. Deze is later uitgebouwd tot het huidige landhuis. Ten noorden en oosten van het huis is in de jaren ’20 van de 19e eeuw een groot parkbos aangelegd door de Zwolse tuinarchitect Georg Anton Blum. In de aanleg was een weiland opgenomen waar een ‘wandeling’ omheen liep.

Paulus Cornelis Adriaan Sichterman koopt in 1806 van mr. H. Middelburg en zijn vrouw Aleida Johanna van Haarst de buitenplaats, bestaande uit “huys, tuin allées, bosschen, koepels, etc”, evenals de herberg de Kakelaar en weide- en hooiland. Paulus Sichterman was in 1773 gedoopt in Zwolle en was lid van de Staten van Overijssel. In 1815 trouwde hij met Mechteld Royer.

Mello Sichterman erfde de buitenplaats en bewoonde het huis met zijn vrouw Anna van Fridagh. Hier werd ook hun dochter Johanna geboren, die later trouwde met Johan Greven, burgemeester van Hasselt.

In 1892 overleed Mello Sichterman waarna de buitenplaats in een onverdeelde boedel aan zijn erfgenamen bleef, die het huis in 1956 verkochten.

Van 1933-1939 is het huis in gebruik genomen als jeugdherberg. Na sluiting in 1939 werd het huis in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitse bezetter en in gebruik genomen door eenheden die zich bezighielden met de FLAK opstellingen rondom Zwolle.

Het huis wordt nu particulier bewoond.

Bewoners

  • - familie Timmerman
  • - 1806 Hermannus Middelburg x Aleida Johanna van Haarst
  • 1806 - Paulus Cornelis Adriaan Sichterman x Mechteld Rover
  • - 1929 Mello Sichterman x Anna van Fridagh
  • 1929 – 1956 familie Sichterman
  • - familie Kattenberg

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Website www.planviewer.nl

Foto's © Albert Speelman 2024

@