Buitenplaats Dijkzicht

Ligging

Zwolle ( wijk Berkum) – Dijkzichtweg 7-9

Geschiedenis

De buitenplaats is al op de Hottingerkaart uit de periode 1773/1794 aangegeven. Het was toen een eenvoudige woning. Deze is later uitgebouwd tot het huidige landhuis. Ten noorden en oosten van het huis is in de jaren ’20 van de 19e eeuw een groot parkbos aangelegd door de Zwolse tuinarchitect Georg Anton Blum. In de aanleg was een weiland opgenomen waar een ‘wandeling’ omheen liep.

In het begin van de 19e eeuw is de buitenplaats eigendom van de familie Timmerman. Het werd in de tweede helft van de 19e eeuw gekocht door de schatrijke Paulus Cornelis Adriaan Sichterman (1855-1929). Het huis kreeg in deze periode een verdieping en werd aanzienlijk vergroot. Na het overlijden van Sichterman in 1929 gaat het huis over op zijn zoon mr. Menno Sichterman (1885-1956), lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Beide familieleden waren tevens secretaris-thesaurier van de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij. Menno was in 1912 getrouwd met jonkvrouwe Eugénie Berendina van Heemskerck Van Beest (1890-1983) met wie hij één dochter kreeg.

Van 1933-1939 is het huis in gebruik genomen als jeugdherberg. Na sluiting in 1939 werd het huis in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitse bezetter en in gebruik genomen door eenheden die zich bezighielden met de FLAK opstellingen rondom Zwolle.

Het huis wordt nu particulier bewoond.

Bewoners

  • - familie Timmerman
  • - 1929 Paulus Cornelis Adriaan Sichterman x
  • 1929 – Mello Sichterman x Eugénie Berendina van Heemskerck Van Beest
  • - P.C.A. Sichterman
  • - familie Kattenberg

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Website www.planviewer.nl

Foto's © Albert Speelman 2019

@