Buitenplaats Vechterdam

Ligging

Zwolle (wijk Berkum) - Kuyerhuislaan 35

Andere benaming

(Vegterdam)

Geschiedenis

Het herenhuis van de buitenplaats was een statig wit huis, dat met de achterkant naar de Nieuwe Vecht stond. De gracht eromheen was hierop aangesloten. Het werd bewoond door diverse vooraanstaande Zwolse families.

Het huis was in 1737 door serviesmeester Berhard Voet gekocht van Hugo Visscher. De erfgenamen Voet verkochten in 1770 de buitenplaats voor ƒ 7.005,00 aan de factoor Kistemaker. In 1795 bewoonde juffer Tobias het goed met 3 personen.

Rond 1840 verkocht Gerrit Jansen, bakker te Zwolle, de buitenplaats aan Hendrik Doyer Arz. (1791-1866). Hij was een zoon van Assuerus Doyer, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Crefeld en te Zwolle. Hendrik was boekhandelaar en uitgever in Zwolle. Hij overleed op 27 maart 1866 op de buitenplaats. Zijn weduwe Catharina Evekink overleed enkele maanden later. Na het overlijden van Catharina werd de buitenplaats publiekelijk geveild.

De nieuwe eigenaar werd Wilhelmus Jacobus Arnoldus Huberts. Hij was sinds 1867 directeur van de Rijks HBS te Zwolle. Hij bewoonde het huis tot 1872, dat al veel gebreken begon te vertonen. De buitenplaats werd in 1873 verkocht aan Aaltje Koetsier, bakker en weduwe van Gerrit van der Kamp. In 1874 werd het huis afgebroken. Op de huisplaats werd een boerderij gebouwd.

Bewoners

 • - 1737 Hugo Visscher
 • 1737 – Berhard Voet
 • - 1770 erfgenamen Voet
 • 1770 - Kistemaker
 • - 1840 Gerrit Jansen
 • 1840 - 1866 Hendrik Doyer x Catharina Evekink
 • 1866 – 1873 Wilhelmus Jacobus Arnoldus Huberts
 • 1873 – Aaltje Koetsier
 • 1931 – familie Blankvoort

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • Boerderij
 • Van de buitenplaats zijn alleen twee witte opritstenen met de naam 'Vechterdam' bewaard gebleven en een deel van de omgrachting.

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Website van Wijkvereniging Berkum
 • Aa, A.J. van der - Biographisch woordenboek der Nederlanden.
 • Website Oude kerstversiering
 • Oude luister in het kerspel. Catalogus van de tentoonstelling over havezathen en buitenplaatsen rond Zwolle, 1980

Foto's © Albert Speelman 2024

@