Buitenplaats Vegtlust

Ligging

Zwolle (wijk Berkum) - heeft gelegen op de plaatst van het huidige voetbalveld van sportpark Vegtlust

Geschiedenis

Op de plaats van het buitenplaatsje was aanvankelijk de herberg “De Boerendans” gevestigd. De kroeg ontleende zijn naam aan het aanhangbord, waarop een boerendans was uitgebeeld. In het begin van de 19e eeuw werd de herberg verplaatst naar de winkel bij de brug over de Nieuwe Vecht, in de Watersteeg, tegenwoordig Kuyerhuislaan.

Joan van Duren, burger van Zwolle, was in 1706 eigenaar van het huis. Hij beoefende tevens het beroep van brouwer. Een gedeelte van het spijker Vegtlust was leenroerig aan de proosdij van Sint Lebuinus.

In 1798 werd het genoemd als een spijker met een hof en een omgaande singel, teruggaande op een middeleeuwse oorsprong. Het behoorde toe aan de erfgenamen van Hendrika Schurink, weduwe van W van der Kolk.

Op het kadastrale minuutplan uit 1832 is het aangegeven en bestaat dan uit een huis, omgeven door een vierkante gracht met langs de Boerendanserdijk en de Nieuwe Vecht twee kleinere huizen. Eén van deze huizen was het koetshuis.

In 1832 was het in eigendom van de timmerman Asse Meulenbeld. Na het overlijden van Asse in 1837 verkochten de erfgenamen de buitenplaats aan Hermannus van Delden, goudsmid te Zwolle. Deze gaf het wat meer allure. Naast het buitenhuisje, dat niet meer dan een eenvoudig gebouw was zonder verdieping, verrees een koetshuis. In 1873 verkocht Van Delden de buitenplaats aan Willem Tensen, die het in datzelfde jaar weer doorverkocht aan Wolf Jacob Wolff, kassier te Zwolle. In 1877 kocht de landbouwer Derk Jan Meulenbelt en Wolter van Eerde. Deze lieten het buitenhuisje in 1879 afbreken.

Het wit geschilderde koetshuis heeft nog lang bestaan en kwam later in bezit van de familie Bekedam, die het in 1965 ruilde met de gemeente Zwolle. In 1967 werd het koetshuis gesloopt bij de verbreding van de Boerendanserdijk. Het terrein van de voormalige buitenplaats is in gebruik bij de voetvalvereniging V.V. Berkum.

Bewoners

 • 1706 – Joan van Duren
 • - erfgenamen van Hendrika Schurink
 • - 1837 Asse Meulenbeld
 • 1837 -  1873 Hermannus van Delden
 • 1873 Willem Tensen
 • 1873 – 1877 Wolf Jacob Wolff
 • 1877 – 1879 Derk Jan Meulenbelt en Wolter van Eerde

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • De Havezaten in Salland en hun bewoners - pag. 415
 • Pdf: Bestemmingsplan Berkum – 3 oktober 2008
 • Pdf: Cultuurhistorische Quickscan onderzoeksgebied Berkum-bebouwde kom Gemeente Zwolle, oktober 2013
 • Oude luister in het kerspel. Catalogus van de tentoonstelling over havezathen en buitenplaats rond Zwolle, 1980

Foto's © Albert Speelman 2024

@