Beverwijk Beeckzangh

Foto's © Albert Speelman 2021

@