Beverwijk Beeckzangh

Foto's © Albert Speelman 2022

@