Buitenplaats Lommerlust

Ligging

Beverwijk - oostkant van de Peperstraat en het Kerkpad

Andere benaming

De Raep

Geschiedenis

Het latere Lommerlust heette in 1578 nog De Raep. De hofstede was toen in handen van Adriaen Pietersz. de Raep, koopman en schepen te Amsterdam. In 1648/49 was De Raep in bezit van de Amsterdamse koopman Peter Fassin. Deze kocht de hofstede in 1636 en breidde deze vervolgens uit.

In april 1782 kocht de schrijfster Agatha 'Aagje' Deken het terrein voor ƒ 6.500,-- en doopte het Lommerlust. Inbegrepen was toen een 'steene speelhuijs' of koepel op de toenmalige hoek van het Kerkpad en de Monnikenweg. De stenen koepel van Deken moet niet worden verward met het 'rieten huisje' of 'Geldersch huisje', het bekende schrijvershuisje met kleine bibliotheek van Dekens vriendin Elizabeth Wolff-Bekker alias Betje Wolff, dat elders in de tuin stond. Al in 1788 verkocht Deken de buitenplaats weer. In 1801 en 1804 dook in akten de oude naam De Raep weer op.

De Katholieke Kerk kocht in 1837 de buitenplaats en liet in 1841 het woonhuis slopen. Op het terrein werd eerst een kerk gebouwd en later het verzorgingstehuis Sint-Jozef. Het 'rieten huisje' van Betje Wolff, gerestaureerd in 1926 en 1943, was in 1955 behoorlijk in verval geraakt; in de oudejaarsnacht van 1992 brandde het gedeeltelijk af.

Bewoners

  • 1578 - Adriaan Pietersz. de Raep
  • 1636 - Peter Fassin
  • 1782 - 1788 Agatha Deken
  • 1837 - 1841 Katholieke kerk

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@