Buitenplaats De Schans

Ligging

Beverwijk - Hendrik Mandeweg / Schans

Andere benaming

Oud Merestein

Geschiedenis

In de eerste decennia van de 17e eeuw werd uit de puinhopen van het verwoeste klooster Sion van de Regulieren een hofstede gebouwd. Deze kreeg de naam De Schans naar een nabijgelegen schans van Albrecht van Saksen uit 1492. In 1598 werd door Haarlem en Beverwijk gezamelijk de 'beterschap boven den erffpacht' van 66 gulden per jaar van 'sijnen hoffstede ende boomgaerden laenen met alle dye huijsinge heijningen' overgedragen aan de Amsterdamse koopman Nicolaes Seys. Het goed bestond uit verschillende gedeelten, sommige rechten en erfpachten waren reeds in 1593 ingegaan. Het bezit grensde achter aan het Wijkermeer, aan de zuidzijde lag een stuk land Merestein, welke naam op de hofstede is overgegaan.

Nicolaes Seys is geboren in Gent en woonde in Amsterdam op de Dam. Hij bezat grond in de Zijpe en kocht in 1606 de ruïne en de landerijen van het kasteel Oosterwijk ten noorden van Beverwijk. In 1618 vererfden deze bezittingen op zijn kleinzoon Nicolaes Pauw.

In 1646 kocht Alithea Adriansdr., weduwe van de Amsterdamse wapen- en ijzerhandelaar Elias Trip, de hofstede.

Onder meer via Adrianus Trip ging de hofstede in 1699 over op de Amsterdammer mr. Jacob van Harencarspel, baljuw en dijkgraaf van Amstelland en dijkgraaf van de Hoge Zeeburg en Diemerdijk. De naam Oud Merestein kwam kennelijk in de eerste decennia van de 18e eeuw op.

In het begin van de 19e eeuw bestond de hofstede nog. Omstreeks 1848 was van de buitenplaats alleen nog een gedeelte van het tuinmanshuis over.

Bewoners

  • 1593 - 1618 Nicolaes Seys
  • 1618 - 1646 Nicolaes Seys Pauw
  • 1646 - Alithea Adriansdr.
  • - 1699 Adrianus Trip
  • 1699 - mr. Jacob van Harencarspel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@