Buitenplaats Scheybeek

Ligging

Beverwijk - Velserweg 2

Andere benaming

(Scheijbeek)

Geschiedenis

Wanneer het huis is gesticht, is onduidelijk. In ieder geval was de buitenplaats al in de 17e eeuw bekend.

Voor 1648 was het huis in bezit van de Amsterdamse suikerfabrikant en -handelaar Laurens Joosten Baeck. Later was de letterkundige mr. Laurens Baeck, heer van Wulverhorst, eigenaar van de hofstede.

In 1652 kreeg Albert Bentes, op 8 jarige leeftijd, 1/3 deel van de buitenplaats en verdere bezittingen in Beverwijk toebedeeld. Hij heeft op latere leeftijd de gehele buitenplaats in bezit gekregen. In 1669 trouwde hij met de stiefdochter van de eigenares van het naburige Akerendam, de 17 jarige Brigitta Geelvinck.

Na het overlijden van Albert Bentes in 1701 werd zijn enige zoon, Hillebrant, eigenaar. Hij overleed op 21 februari 1708. De buitenplaats was toen verhuurd aan Jacob Brouwer, en het eigendom kwamaan Hillebrants moeder Brigitte Geelvinck. Na haar overlijden in 1721 werd haar neef en nicht Lieve en Catharina Clara Geelvinck eigenaar. Catharina overleed kinderloos in 1729 en zo werd Lieve bezitter van de gehele hofstede. Hij heeft het huis waarschijnlijk aan zijn dochter Anna Elisabeth, die in 1725 was getrouwd met Nicolaas Pancras, gegeven. In 1739 overleed Nicolaas Pancras. Anna Elisabeth hertrouwde  op 11 december 1740 met Jean Lucas Pels, eigenaar van de buitenplaats Akerendam.

Wanneer Jean Lucas Pels op 7 januari 1741 overleed verkocht zij de buitenplaats Akerendam aan haar broer Nicolaas. In 1757 werd de zoon van  haar broer, Nicolaas Geelvinck. Hij was getrouwd met Johanna Geertruy van de Poll.

Op 23 november 1774 overleed Johanna Geertruy en 1776 hertrouwde hij met een gravin Van Rechteren en ging wonen in Den Haag. Op 2 mei 1780 verkocht hij de buitenplaats voor 31.000 gulden aan Paul Christiaan Fuchs, eigenaar van de buitenplaats Akerendam.

In de 18e eeuw was het Matthias Temminck, die van 1792 tot 1800 eigenaar was. In het midden van de 19e eeuw verkocht de Amsterdamse koopman Quien de buitenplaats aan Van Lennep. In de 20ste eeuw is dr. C.J.K. van Aalst, president van de Nederlandsche Handelmaatschappij, enige jaren eigenaar van de buitenplaats geweest.

Tussen 1946 en 1965 was het huis in gebruik als gemeentehuis van Beverwijk. Sinds 1989 is de buitenplaats in beheer van de Stichting Scheybeek. Het gebouw wordt nu gebruikt voor evenementen en als trouwzaal.

Bewoners

 • - 1648 Laurens Joosten Baeck
 • - mr. Laurens Baeck
 • 1652 – 1701 Albert Bentes x Brigitta Geelvinck
 • 1701 – 1708 – Hillebrant Bentes
 • 1708 – 1721 Brigitta Geelvinck
 • 1721 – 1729 Lieve en Catharina Clara Geelvinck
 • 1729 Lieve Geelvinck
 • - 1739 Anna Elisabeth Geelvinck x Nicolaas Pancras
 • 1740 – 1741 Anna Elisabeth Geelvinck x Jean Lucas Pels
 • 1741 – 1757 Anna Elisabeth Geelvinck
 • 1757 – 1774 Nicolaas Geelvinck x Johanna Geertruy van de Poll
 • 1776 – 1780 Nicolaas Geelvinck x gravin Van Rechteren
 • 1780 - Paul Christiaan Fuchs
 • 1792 – 1800 Matthias Temminck
 • - Quien
 • - Van Lennep
 • - dr. C.J.K. van Aalst
 • - familie Van Hattum
 • 1946 - 1965 gemeente Beverwijk
 • 1989 - Stichting Scheybeek

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Amstelodamum – ‘De hofsteden Scheybeek en Akerendam te Beverwijk’, pag 123-132 - 1958

Foto's © Albert Speelman 2024

@