Buitenplaats Westerhout

Ligging

Beverwijk - Westerhoutplein 4

Andere benaming

De Voorsaet

Geschiedenis

In 1611 stond op het terrein een hoeve. In 1627 ging de boerderij, genoemd De Voorsaet, over op Balthasar Coymans, heer van Streefkerk. Coymans liet de boerderij slopen en vervangen door een herenhuis.

In 1710 kwam het huis in handen van de koopman Daniel Jean Bernard, heer van Kattenbroek en de Uytendijken van Mastwijk, die het terrein van de buitenplaats verder uitbreidde.

In 1755 wordt het verkocht aan mr. Gerard Nicolaasz. Hasselaar.

Nadat jhr. Lucas Boreel in 1814 eigenaar van de buitenplaats was geworden, liet hij op het terrein van de voormalige herberg Oud Romen een nieuw herenhuis bouwen. Het oude huis werd vervolgens gesloopt. Bij werkzaamheden in 1957 en een opgraving in 1971 werden nog restanten aangetroffen van het oude huis.

In 1895 werd ook het tweede huis afgebroken. Het werd in 1896 vervangen door een ander huis van de architecten Johannes Jacobus van Nieukerken, Marie Adrianus van Nieukerken en Johan van Nieukerken. Onderdelen van het gesloopte huis werden hergebruikt in het huis. Tien jaar later liet de opdrachtgever jhr. Gerard Salomon Boreel de nieuwbouw uitbreiden door de Van Nieukerkens. Op het terrein van de voormalige stallen en het koetshuis werd omstreeks 1905 het Westerhoutplein aangelegd.

Na de Tweede Wereldoorlog kochten Hoogovens en de papierfabriek Van Gelder en zonen delen van de grond van de buitenplaats. In 1993 was in het huis een muziekschool gevestigd.

Bewoners

  • 1627 - Balthasar Coymans
  • 1710 - Daniel Jean Bernard
  • 1755 - mr. Gerard Nicolaasz. Hasselaar
  • 1814 - jhr. Lucaas Boreel

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@