Hofstede Zuiderwijk

Ligging

Beverwijk - dit huis heeft vlak naast de buitenplaats Scheybeek gestaan.

Geschiedenis

Het huis is waarschijnlijk omstreeks 1620 gebouwd. In 1634 werd het door de Amsterdamse koopman Jan Arisz. Hardebol verkocht aan Dirck en Jan van der Perre, eveneens kooplieden uit Amsterdam. Deze verkochten het huis in 1642 aan de brouwer Laurensz Jacobsz. Reael.

Pas aan het begin van de 18e eeuw werd het Zuiderwijk genoemd. En was toen lange tijd in handen van mr. Pieter Pels (1691 - 1740). Later komt het in bezit van de broer van Pieter Pels, Jean Lucas Pels. Zijn weduwe, Anna Elisabeth Geelvinck verkoopt de hofstede in 1742 samen met Akerendam aan haar broer, mr. Nicolaas Lievensz. Geelvinck.

Bewoners

  • - 1634 Jan Arisz. Hardebol
  • 1634 - 1642 Dirck en Jan van der Perre
  • 1642 - Laurensz Jacobsz. Reael
  • - 1740 mr. Pieter Pels
  • 1740 - 1742 Jean Lucas Pels
  • 1742 - mr. Nicolaas Lievensz. Geelvinck

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@