Buitenplaats Jagtlust

Ligging

Bilthoven - Soestdijkseweg Zuid 173

Andere benaming

Uithof van Nieuwveen, Zijlwijk, (Jachtlust)

Geschiedenis

In 1573 is Cornelis Jansz. de eigenaar en bewoner van een 'getimmer' op de grond van het klooster Oostbroek, dat dan de Uithof te Nijveen wordt genoemd. In 1641 en 1642 verkoopt de rentmeester over het voormalige kloosterbezit ongeveer 90 morgen grond, zonder de boerderij, aan Johan van der Nijpoort, oud-burgemeester van Utrecht. Hij zal korte tijd daarna begonnen zijn met de bouw van een huis, ten zuiden van de boerderij. Arien Reijersz, eigenaar en bewoner van de boerderij, koopt in 1713 alle grond met het huis van de erven Van Nijpoort. Via een publieke veiling in 1726 komt het in handen van Johan Ciprianus van Ewijck, raad in de vroedschap van Utrecht, en gehuwd met Elisabeth Versijll. Het huis wordt dan Zijlwijk genoemd. In 1762 wordt Cornelis van der Hoop eigenaar van het pand. Voor het eerst wordt het huis uitgebreid en verfraaid en noemt hij het voortaan Jachtlust, dat al spoedig meestal met Jagtlust wordt omschreven. Zijn erfgenamen verkopen in 1779 het huis en grond aan Glaudina Haasbroek, gehuwd met David Hoesch uit Rotterdam. Als Hoesch in 1796 overlijdt, laat zijn weduwe het huis in 1797 publiek veilen. Koper is de Amsterdamse regent mr. Jan Wolters van de Poll. Hij was getrouwd met de koopmansdochter Brechje Agatha de Smeth. Ze kregen samen 5 kinderen, die echter alle op jonge leeftijd stierven. In 1823 sterft ook zijn vrouw. Twee maanden na haar dood krijgt Jan bezoek van zijn achterneef Jacob van Lennep. Jacob van Lennep is dan nog student te Leiden en maakt een voettocht door Nederland, waarover hij een dagboek bijhoudt. Uit dit dagboek kunnen we opmaken dat de gezondheid van Jan Wolters toen al niet zo best was. Drie jaar later sterft hij en zijn erfgenamen verkopen Jagtlust aan de Amsterdammer Willem Diemont. Hij heeft het huis in 1828/1829 aanmerkelijk laten uitbreiden. Aan de zuidzijde komt een grote zaal bij evenals aan de noordkant waaraan een kegelbaan wordt toegevoegd. Veel grond wordt door hem aangekocht zodat het totale grondbezit dan ongeveer 200 ha beslaat.

Op een openbare veiling in 1843 wordt jhr. Hendrik van den Bosch de nieuwe eigenaar. Hij liet het huis aan de noordzijde, aansluitend aan de westzijde van de kegelbaan, nog eens een grote zaal aanbouwen. Bij de volgende openbare verkoping in 1882 is er echter voor de grote uitgestrekte bezitting geen koper te vinden. Het goed wordt in gedeelten verkocht. Het huis met circa 7 ha grond, zonder de boerderij, wordt gekocht door de amsterdamse koffiehuishouder Isaak Theodoor Bennink. Hij wil van het huis een familiehotel maken, wat op een mislukking uitloopt. Vervolgens probeert hij het met een herstellingsoord voor zenuwzieken, wat door de geweigerde vergunningen ook mislukt. In 1892 verkoopt hij het huis aan Jan Boissevain die alles afbreekt dat ooit door Diemont en Van den Bosch was aangebouwd. In 1906 wordt J.H. Verloop de nieuwe eigenaar. In 1928 verkoopt zijn weduwe het huis aan de gemeente. Na de aanbouw van een conciergewoning aan de noordkant en een trouwzaal aan de westzijde, wordt het gebouw in 1932 als raadhuis in gebruik genomen.

Nabij Jagtlust is nu een modern gebouw gebouwd, waarin zowel de gemeente als de VVV gevestigd is. Het huis wordt nu onder andere gebruikt voor het voltrekken van huwelijken.

Bewoners

 • Uithof van het klooster Oostbroek
 • - 1641 Staten van Utrecht
 • 1641 - Johan van der Nijpoort
 • - 1713 erven van Johan van der Nijpoort
 • 1713 - 1726 Arien Reijersz.
 • 1726 - 1779 Cornelis van der Hoop
 • 1779 - 1797 Glaudina Haasbroek x David Hoesch
 • 1797 - 1826 mr.Jan Wolters van de Poll x Brechje Agatha
 • 1826 - Willem Diemont
 • 1843 - jhr. Hendrik van den Bosch
 • 1882 - 1892 Isaak Theodoor Bennink
 • 1892 - Jan Boissevain
 • 1906 - 1928 J.H. Verloop
 • 1928 - gemeentehuis van De Bilt

Huidige doeleinden

 • Gemeentehuis

Opengesteld

 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Internetsite van Filoscoop
 • Historische Kring van De Bilt
 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven.

Foto's © Albert Speelman 2023

@