Buitenplaats Caprera

Ligging

Bloemendaal - Brederodelaan 145

Geschiedenis

Omstreeks 1100 werd voor het eerst melding gemaakt van een jachthuis voor de Graven van Holland genaamd het Hof te Aelbertsberg, later gewijzigd in Huys te Bloemendaal. Het werd afgebroken in 1746.

Tijdens de Franse Tijd werd het terrein toegevoegd aan de buitenplaats Wildhoef, die in 1850 door vererving is opgesplitst in vijf landgoederen, waaronder de aan elkaar grenzende landgoederen Caprera en Schapenduin.

De toenmalige bewoner heeft in 1850 het landgoed genoemd uit bewondering voor de Italiaanse vrijheidsstrijder Garibaldi, die zijn hoofdkwartier had op het eiland Caprera bij Sardinië. In 1928 werd het huis afgebroken en een nieuw huis, ontworpen door Eldeing, naar een voorbeeld van de Engelse architect Vossey, gebouwd.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@