Buitenplaats Saxenburg

Ligging

Bloemendaal - Mollaan 1

Geschiedenis

De stichter van deze buitenplaats was de Haarlemse bierbrouwer Joost Vergraft, ook wel Joost Van der Graft genoemd. Tussen 1618 en 1620 kocht hij de benodigde gronden en opstallen. Daarna liet hij de opstallen afbreken en bouwde een herenhuis met bijgebouwen. Tien jaar later werd hij failliet verklaard en moest zijn bierbrouwerij ’t Roode Hart aan de Spaarne te Haarlem en zijn hofstede in Bloemendaal verkocht worden. Het huis kwam in handen van de Amsterdamse koopman Cristoffel Thijs. Hij gaf het de naam Saxenburg. In 1651 werd Saxenburg bezocht door Rembrandt, om de hofstede te schilderen. De reden van Rembrandts komst was dat Cristoffel Thijs hypotheekhouder was van Rembrandts huis in de Jodenbreestraat nr 4 te Amsterdam. Rembrandt kon toen zijn financiële verplichtingen tegenover Thijs niet nakomen. Met het schilderen van Saxenburg kon hij echter zijn schuld vereffenen. De eigenaren na Cristoffel Thijs breidden Saxenburg vervolgens verder uit, o.a. met het in het midden van de 18e eeuw gebouwde en nog aanwezige Pannekoekhuisje als prieel en tuinmanswoning en aantal personeelswoningen, de zogenaamde Vijfhuizen aan de Zomerzorglaan. In 1762 volgde de bouw van het huidige inrijhek met bruggetje.

Sinds 1784 werd het huis bewoond door de uit Hoorn afkomstige regent Allard Merens. Hij bood het huis in 1798 te koop aan. Het huis werd gekocht door de Haarlemse textiel-koopman Willem Ph. Kops. Niet om het huis te gaan bewonen, maar om de grond van het landgoed bij zijn eigen buiten Wildhoef aan de Kennemerweg te kunnen trekken. Kort na 1798 werd het herenhuis met koetshuis en stalgebouw afgebroken. Het historische stuk grond binnen het ringgrachtje bleef daarna bijna 120 jaar onberoerd.

In 1904 had de laatste eigenares van Wildhoef, mejuffrouw Cornelia A. van Wickevoort Crommelin (1856-1936) haar bezittingen in beheer gegeven bij de NV Maatschappij ‘Veenduin’ te Amsterdam. In 1917 kochten de gezusters Julie (1878-1950) en Mies (1880-1951) Bierens de Haan de gronden van Saxenburg binnen het grachtje. Zij lieten naar ontwerp van de HIlversumse architect J.W. Hanrath de huidige villa bouwen.

In 1958 kwam de villa in het bezit van de familie C.W. Stolk. In 1968 kwam het in bezit van de familie S. Duinker.

Bewoners

 • 1618 - 1628 Joost Vergraft (Joost van der Graft)
 • 1628 - Cristoffel Rhijs
 • 1784 - 1798 Allard Merens
 • 1798 - Willem Ph. Kops
 • - 1904 Cornelia A. van Wickevoort Crommelin
 • 1904 - 1917 NV Maatschappij 'Veenduin'
 • 1917 - Julie en Mies Bierens de Haan
 • 1958 - C.W. Stolk
 • 1968 - S. Duinker

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Buitenplaatsen van Bloemendaal

Foto's © Albert Speelman 2024

@