Hofstede Sparrenheuvel

Ligging

Bloemendaal - Bloemendaalseweg 139

Andere benaming

Patna

Geschiedenis

In 1599 was op het terrein nog de blekerij van Gerrit Dircky Slinck gevestigd. In 1712 werd het huis voor het eerst genoemd. In de periode van 1712 tot 1868 kende de buitenplaats maar liefst dertien opeenvolgende eigenaren.

Bij de verkoop in 1763 werd het Patna genoemd. Toen mr. Willem Munter en Wendela Eleanore ten Hove in 1775 de hofstede kochten, veranderden zij de naam in Sparrenheuvel. Bij de verkoop in 1822 is onder meer sprake van een herenhuis, een oranjerie en een overbos met 'Chineesche tent'.

Rond 1825 werd het huis verbouwd door Jan David Zocher jr. Hij bouwde toen ook een oranjerie en misschien een stal. Tussen 1822 en 1847 waren herenhuis en tuin in bezit van Willem Hendrik Backer. In 1849 verkavelde men de hofstede.

In 1868 werd het huis voor ƒ 25.000 verkocht aan Ewald Bispinck, die er op 23 april 1895 overleed. Hij liet de hofstede na aan zijn kinderen, vanwie de laatste in 1936 overleed. In 1836 vestigde Ewald Bispinck, afstammeling van een Duits aristocratisch rooms-katholiek geslacht, zich in Amsterdam. Huwde in 1848 met Anastasia Kundert en werd medefirmant in de firma Bispinck & Kundert. Ze woonden op het Rokin in Amsterdam. In 1875 besloot hij een eigen fabriek te beginnen. Deze kwam te staan op de zuidwesthoek van Sparrenheuvel, aan de Korte Kleverlaan en was bedoeld voor het verven, bleken en winden van garens.

Tot 1890 gebruikten de Bispincks Sparrenheuvel enkel als buitenplaats, vanaf dat jaar echter ging men er permanent wonen. In 1899 werd de fabriek gesloten vanwege te hoge concurrentie met Engeland. Het werd verkocht voor een bedrag van ƒ 27.600 aan de N.V Eerste Nederlandsche Electriciteits Maatschappij. In 1940 werd het huis door de Duitsers gevorderd en leeggeplunderd. De tuin werd gebruikt als oefenterrein. Na de oorlog werd het huis door Monumentenzorg hersteld en kwam er een parochieschool in en werd er zelfs een kerk op het landgoed gebouwd. De oranjerie van J.D. Zocher jr. werd in 1957 afgebroken. Toen het huis in 1976 aan een makelaar werd verkocht werd de kerk afgebroken omdat er te weinig parochianen waren.

Bewoners

  • 1599 Gerrit Dircky Slinck
  • 1775 - mr Willem Munter x Wendela Eleanore
  • 1822 - 1847 Willem Hendrick Backer
  • 1868 - 1895 Ewald Bispinck
  • 1895 - 1936 familie Bispinck

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@