Buitenplaats Zomerzorg

Ligging

Bloemendaal - Zomerzorgerlaan

Andere benaming

Duinhoeve, Groot Zomerzorg, Oud Zomerzorg

Geschiedenis

Waarschijnlijk was hier al in de 16e eeuw een garenblekerij gevestigd. Na 1750 gaf bleker Jan Bijvoet deze de naam Zomerzorg. In 1802 was het veranderd in een boerderij. Tussen 1802 en 1856 werd de voormalige blekerij/ boerderij als logement geëxploiteerd.

In 1856 kocht Cornelis Willem van Valckenburg het huis met bijgebouwen en koepel. Hij maakte een buitenplaatsje van het voormalige logement en noemde zijn bezitting Duinhoeve. In 1857 overleed Van Valckenburg. Vervolgens werd het door verschillende eigenaren verhuurd als zomerverblijf. In 1889 huurde J.M.G. Bredemeyer het huis en maakte er opnieuw een logement van met de naam Groot Zomerzorg.

In 1901 werd het opnieuw als woonhuis in gebruik genomen enna een intermezzo als sanatorium voor zenuwpatiënten tussen 1904 en 1908 werd het huis door de Bloemendaalse architecten Mulder & Van Asdonk weer verbouwd tot woonhuis in opdracht van Carel F. Bierens de Haan en zijn echtgenote mevrouw Waller. Zij gaven hun bezitting de naam Oud Zomerzorg. Omstreeks 1910 werd hier een tuinaanleg voltooid door Leonard Anthony Springer. In 1912 / 1913 nam de tuinarchitect Dirck Frederik Tersteeg het noordelijke gedeelte van de buitenplaats onder handen. Hij schiep er een architectonische tuin met een baksteenexendra. Tezelfdertijd werd ook het voormalige koetshuis (Zomerzorgerlaan 2a) verbouwd.

In 1963 werd het grote huis gesloopt en het terrein verkaveld en met villa's bebouwd. De tuin van Tersteeg bij het huis Zomerzorgerlaan 2a is nu provinciaal monument.

Bewoners

  • 1855 - Cornelis Willem van Valckenburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@