Buitenplaats Spijkerbosch

Ligging

Boskamp - Spijkerbospad 7

Geschiedenis

Zoals de naam aangeeft is het oorspronkelijk een zogenaamde spijker, een voorraadschuur, geweest, die tot buitenverblijf werd verbouwd.

Engelbert van Doetinchem is in het begin van de 17e eeuw eigenaar van het huis. Hij is burgemeester van Deventer en gehuwd met Golda van Wijnbergen. Zijn zoon Johan van Doetinchem tot Spijkerbosch legt waarschijnlijk de basis voor het tegenwoordige huis.

In de 18e eeuw heeft het huis een verbouwing ondergaan en kreeg omstreeks 1850 in opdracht van graaf Van Limburg Stirum een neo-classicistisch aanzien. In 1906 werd het bewoond door G.W.W.C. baron van Höevell tot Nijenhuis, oud-gouverneur van Celebes.

In de 19e eeuw groeit de buitenplaats uit tot een uitgestrekt complex, waarbij het huis werd omringd door een fraaie aanleg in landschapsstijl. De rechte oprijlaan met dubbele rij beuken herinnert aan de oudere, geometrische stijl.

Sinds de 19e eeuw is het in bezit van de familie Van Limburg Stirum. Boerderijen en woningen die van oudsher tot de bezittingen van het landgoed behoren zijn herkenbaar aan de roodwitte kleuren van de luiken.

Bewoners

  • 17e eeuw Engelbert van Doetinchem
  • - Johan van Doetinchem tot Spijkerbosch
  • 1906 - G.W.W.C. baron van Höevell tot Nijenhuis
  • - familie Van Limburg Stirum

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Historische Buitenplaatsen in particulier bezit
  • Monumenten in Nederland - Overijssel
  • Landgoederen bij Olst - Wijhe. Twee fietsroutes

Foto's © Albert Speelman 2024

@