Buitenplaats Rustland

Ligging

Breda (Ginneken)

Geschiedenis

De buitenplaats was 12 bunders, 58 v.r. 20 v. ell groot. En in eigendom van de heer Rudolph Lucas Joseph de Roy.

Bewoners

  •  - Rudolph Lucas Joseph de Roy

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • A.J. van der Aa. "Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda en haar Omstreken" - 1845

Foto's © Albert Speelman 2024

@