Buitenplaats Zoudtland

Ligging

Breda - Zoudtlandseweg 1

Geschiedenis

Deze buitenplaats is ontstaan uit een boerenhoeve waarnaast later een herenkamer of herenhuis werd gebouwd. Zijn naam dankt hij vermoedelijk aan jhr. Peter van Soutelant, schout van Turnhout, die in 1676 overleed. Later kwam de hoeve in bezit van de kinderen van Peter van Beek, erfgenamen van Johan de Bruyn, rentmeester van de abdij van Thorn. Het huidige landhuis werd rond 1785 gebouwd door de generaal Frederik Gerard Zorreth. Hij was gehuwd met Magdalena Cornelia van Beek. In 1811 werd de buitenplaats gekocht door Jan Louis Trip (1750 - 1822) voor ƒ 13.260,--. In 1809 werd Trip door koning Lodewijk Napoleon benoemd tot ridder van de Koninklijke Orde der Unie. In 1815 werd hij "Trip van Zoudtland". Jaren na Trips dood, werd de inboedel in 1828 verkocht. Het landgoed kwam toe aan Jans zoon, Albert Dominicus Trip, die in 1835 overleed. De buitenplaats is lang in het bezit van de familie Trip gebleven. In 1839, bij een boedelscheiding, werd het complex toegewezen aan Alberts zoon, Willem Frederik Trip (1839-1906). Deze werd later predikant. Ds. Trip van Zoudtland verhuurde het landgoed aan derden. In 1968 is het landhuis prachtig gerestaureerd door toendoen van de eigenaar mr. C. Overwater, onder leiding van de Bredase architect ir. J. de Wilde.

Bewoners

  • 1785 - Frederik Gerard Zorreth x Magdalena Cornelia van Beek
  • 1811 - Jan Louis Trip
  • 1828 - Albert Dominicus Trip
  • 1839 - Willem Frederik Trip
  • - mr C. Overwater

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Historische Buitenplaatsen in particulier bezit

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@