Buitenplaats Boomrijk

Ligging

Breukelen - Zandpad 54

Geschiedenis

In de oudste vermelding van Boomrijk wordt alleen vermeld dat Jan van Tarelink er woonde. Jan van Tarelink trouwde in 1748 met zijn nicht Margaretha Cornelia Balde, een dochter van Cornelia van Tarelink en Frans Balde, die eiugenaar waren van de buitenplaats Nieuwerhoek. Waar dit huis gestaan heeft is niet duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Het oude Boomrijk heeft op de plaats van Klein-Boomrijk gestaan of het heeft meer naar achteren gestaan. Hier vinden we namelijk nog een vijver, waarin in het verleden vrij zwaar muurwerk werd aangetroffen.

In 1833 wordt door Gerrit Schuurman de eerste steen gelegd voor een nieuw Boomrijk, dat nu als voorhuis dient van de huidige boerderij.

Het huis was vier ramen breed. Deze ramen bestonden uit vensters, met daarboven halfcirkelvormige ramen. Twee van deze ramen zijn nog te herkennen in het voorhuis. Op de hoeken bevinden zich nog bloklisenen, die vroeger tot buiten de daklijn doorliepen en waarop zich siervazen bevonden. Helaas herinnert van het interieur niets meer aan het buitenhuis.

In 1917 werd het huis omgebouwd tot boerderij en was toen gedurende enkele generaties eigendom van de familie Barreveld, die het voorste gedeelte van het voorhuis nog een tijd apart verhuurd heeft.

Bewoners

  • Jan van Tarelink
  • 1833 Gerrit Schuurman
  • familie Barreveld

Huidige doeleinden

De vroegere buitenplaats is nu voorhuis van een boerderij.

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
  • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@