Buitenplaats Vecht en Dam

Ligging

Breukelen - Dannegracht 16

Geschiedenis

In de 16e eeuw staat op de plaats van dit huis al een hofstede, die genoemd wordt in een leenbrief van 1555 uit het leenregister van kasteel Nijenrode, die bewoond werd door een zekere timmerman Jan Gerrits. Waarschijnlijk is deze boerderij in het rampjaar 1672 in vlammen opgegaan.

In 1682 wordt in een acte gesproken over een nieuw gebouwd huis, dat dus waarschijnlijk als één van de eerste huizen in Breukelen werd gebouwd na het vertrek van de Fransen. Als eigenaar wordt vermeld Johan van der Voort, een Amsterdams koopman. Het huis zou tot 1736 in bezit blijven van deze familie.

Johan heeft alleen een dochter, Johanna, die getrouwd was met een Van de Cruijs. Na het overlijden van Johanna in 1736, besluiten haar kinderen het huis te verkopen. In het verkoopcontract staat het huis als volgt beschreven: "een Huysinge, speelhuys en tuyn, staande en de gelegen tot Breukelen aan de rivier de Vegt, genaamt Vegt en Dam". Met het "Speelhuys" wordt een theekoepel bedoelt, terwijl de eigenaar ook nog de beschikking heeft over een boothuis. De nieuwe eigenaar betaalde 2000 caroli guldens voor het geheel.

In de 19e eeuw werd het huis verschillende keren verkocht. In januari 1806 betaalde de nieuwe eigenaar f. 2610,-, in maart 1833 f. 2550,-, eind 1833 ca f. 3500,- en in 1834 f. 3800,- voor de buitenplaats.

In 1861 sterft de eigenaresse, die vanaf 1834 eigenaar was en het huis komt in bezit van notaris Nicolaas François Snel te Breukelen. Gedurende 36 jaar is deze notaris de eigenaar geweest, tot zijn dood in 1897. Het huis wordt daarna verkocht door zijn erven. Vecht en Dam wisselt voor het bedrag van f. 5040,- van eigenaar.

Ook in de 20e eeuw wisselt het huis een aantal keer van eigenaar, tot het in 1917, met de hulp van dames Willink van Collen van het er tegenover gelegen kasteel Gunterstein, gekocht wordt door de diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente te Breukelen voor f. 16.250,-. Het huis kreeg de bestemming van bejaardenhuis, totdat beide dames Willink van Collen overleden waren. Er was toen te weinig geld om het huis dezelfde bestemming te laten houden en het werd verkocht aan de heer J. Molenkamp sr. te Breukelen, die er zelf een tijdje op kamers woonde toen hij nog vrijgezel was en het huis verder een aantal keer verhuurde.

Zowel het exterieur als het interieur werd door de heer Molenkamp hersteld in oorspronkelijke staat. In 1980 werd het opnieuw gerestaureerd door zijn kleinzoon Rudolf W .C. Molenkamp.

Vecht en Dam heeft gang met fraaie marmeren tegels en 18e eeuwse paneeldeuren. Voor de ramen kunnen houten binnenluiken geschoven worden. Verder vinden we in het huis enkele 19e eeuwse marmeren schoorsteenmantels en stucplafonds. Ten slotte vinden we in de keuken een schouw met schildpadtegels en enkele mooie koperen waterpompen.

Bewoners

 • 1555 Jan Gerrits
 • 1644 - 1655 C. Marcenier
 • 1655 - 1675 Jan Jacobsen van der Horst
 • 1675 - 1682 Jan Gijssen Kaan
 • 1682 - 1684 kinderen van Johan van der Voort
 • 1684 - 1686 Jan van der Voort
 • 1686 - 1725 ervan van Jan van der Voort
 • 1736 - 1744 Anna Abigael van de Cruys
 • 1744 - 1748 Adrian van de Cruys
 • 1748 - 1796 Joan Stoerak
 • 1796 - 1804 Hillegonda Elisabeth Haanedoes
 • 1804 - 1806 Elbert Stoerak
 • 1806 - 1811 Cornelis Schuurman
 • 1811 - 1812 Bartholomeus van Eyck en Folkert van Niekerken
 • 1812 - 1813 Bartholomeus van Eyck
 • 1824 - 1833 Margaretha Bieshaar
 • 1833 - 1834 David Nieuwenhoff
 • 1834 Daniel Wilhelmus Jacobus Esser
 • 1834 - 1839 Johannna de Reus
 • 1862 - 1897 Nicolaas François Snel
 • 1897 - 1902 mr. Hendrikus Cornelis Vos
 • 1902 - 1907 Willem Cornelis Vos
 • 1907 - 1917 Ernst Herman Schubert
 • 1917 - 1940 Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente Breukelen
 • 1940 - 1980 Jacob Molenkamp sr.
 • 1980 - Rudolf W.C. Molenkamp

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993
 • Breukelen. Geschiedenis en architectuur

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@