Buitenplaats Vreedegrond

Ligging

Breukelen - Herenstraat - het huis heeft gelegen op de percelen Herenstraat 42, 44 en 46

Geschiedenis

De oudst bekende eigenaar van een woning op dit perceel was de weduwe van doctor Van Lint in 1681. Onder de huurders was schrijver Jacob Campo Weyerman, die van 1725 tot 1727 hier woonde. Hij was blijkbaar zeer in zijn sas met zijn verblijfplaats, want hij duidde zijn woning in een van geschriften aan als 'een luxueuze buitenplaats met de arcadische naam Vreede Grond'. Hij woonde niet zelf op de buitenplaats, maar op een huis ernaast. De buitenplaast was toen eigendom van de schout Hendrik Block.

De buitenplaats bestond uit een huis,koepel en tuin en werd in 1778 gekocht door Jan Willem Bose uit Amsterdam.

De buitenplaats is in de 19e eeuw afgebroken.

Bewoners

  • 1681 - weduwe van doctor Van Lint
  • ca 1725 - Hendrik Block
  • 1778 - Jan Willem Bose

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Breukelen. Geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2023

@