Buitenplaats Stuyvesande

Ligging

Brielle (?) - onbekend waar de buitenplaats op Voorne-Putten heeft gelegen

Geschiedenis

Op 4 mei 1753 werd de 'hofstede en tuynmanshuis cum annexis genaamd Stuyvesande' gekocht door Johan Aarnoud Gallas (1688-1777). 'luitenant-colenel en capitein van een compagnie quardes te voet' en lid van de vroedschap en oud-burgemeester van Brielle. Hij heeft deze buitenplaats royaal laten verbouwen en met landerijen uitgebreid. Hij leefde blijkbaar op grote voet, want op 29 april 1761 vond de executoriale verkoop plaats van de buitenplaats, groot 56 gemeten 154 roeden.

De buitenplaats werd gekocht door Jean Louis van Alderwerelt (1711-1779), geboren te Amsterdam. Hij had reeds in 1737 de heerlijkheid Heenvliet verworven om er zich als Heer van Heenvliet te vestigen.

Bewoners

  • 1753 - 1761 Johan Aarnoud Gallas
  • 1761 - Jean Louis van Alderwerelt

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Klok, J. - "Esterenburg, boerderij van licht en schaduw' - Website VoorneWiki.nl

Foto's © Albert Speelman 2024

@