Buitenplaats Beukenhorst

Ligging

Brummen - Zutphensestraat 71

Geschiedenis

De eerste steen werd in 1828 gelegd door Wilhelmina Augustina Prins. In de nog aanwezige druivenkas werd in 1858 door de driejarige B. van Spreeker een steen gemetseld. De door een fraai park omgeven villa was begin 19e eeuw bewoond door Crommelin, die op een geedeelte van de bijbehorende grond een kwekėrij had. Het buiten heette toen Carolinenburg.

De heer Crommelin verhuisde in 1910 naar 't Mastler. Daarna heeft het huis nog een reeks bewoners gehad. Eerst jhr. Otto A. Smissaert, in 1925 de Haagse uitgever Feenstra, in 1930 de rustende chirurg Goemans.

Het huis werd omstreeks 1940 een tijd lang een artsenhuis, eerst door dr. Rost Onnes, vervolgens dr. Van Goudoever, die er tot 1951 de praktijk uitoefende. Vanaf 1951 werd het bewoond door mevrouw baronesse Th. E. van Sytzama van der Feltz.

Bewoners

  • 1828 - familie Prins
  • - 1910 dhr Crommelin
  • - jhr. Otto A. Smissaert
  • 1925 - Feenstra
  • 1930 - Goemans
  • 1951 - Th. E. van Sytzama van der Feltz

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Rabobank Brummen-Eerbeek - Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@