Buitenplaats Spaensweerd

Ligging

Brummen - Bronkhorsterweg 18

Geschiedenis

Het landgoed werd al in 1326 genoemd als Geldersch Leen. Het oorspronkelijke Spaensweerd bevond zich iets ten oosten van het huidige huis aan de andere kant van de IJssel op een plaats die ook nu nog bekend staat als Spaensweerd. Tot het jaar 1415 was het in handen van de familie Spaen. Door vererving was het in de 15e eeuw overgegaan op het Geldersche geslacht Cloeck. Deze familie heeft het aan de andere kant gelegen deel van Spaensweerd 1556 in leen gegeven aan de familie Goltstein. Dit deel wordt dan “De halve Spaensweerd” genoemd. Jonkheer Goltstein heeft ca 1640 de op de plaats van het huidige Spaensweerd de aanwezige bebouwing vervangen door een stenen huis.

Op 3 oktober 1826 werd het buitengoed “De Spaensweerd” te Brummen met bijgebouwen, tuinen en een perceel bouwland verkocht aan Josua Marinus de Kruijff.

In 1835 vond er een grootschalige verbouwing plaats door de eigenaar Gerard Voet Pannekoek (1817-1841). Hij was getrouwd met Willemina Johanna Klerck.

In de jaren zestig van de 19e eeuw was Jeanne Merkus, samen met Catharina Felicia van Rees (1831-1915), eigenaar-bewoner van de buitenplaats.

Vanaf 1 april 1873 was er in het huis een zgn. Franse school gevestigd. De heer Balthazar Jan von Pritzelwitz van der Horst was de directeur.

Na 1920 kwam het landgoed in bezit van Elisabeth Wilhelmina gravin van Rechteren Limpurg (1864-1951), die getrouwd was met mr. Willem Peter graaf van Bylandt (1853-1924), opperhofmaarschalk van koningin Wilhelmina. Zij verkocht het in 1947 aan de familie Reesink, die het huis al vanaf 1928 huurde.

De heer ir. A.H. IngenHousz (oud directeur van de Hoogovens) werd huurder in 1958.

De familie Hummelen bewoont vanaf 1985 tot 2012 de buitenplaats. Zij restaureren Spaensweerd en haar tuinen en exploiteert het huis als hotel.

Vanaf 2012 wordt het huis particulier bewoond.

Bewoners

 • 1326 - 1415 familie Spaen
 • - familie Cloeck
 • 1826 – Josua Marinus de Kruijff
 • 1835 – Gerard Voet Pannekoek x Willemina Johanna Klerck
 • - Jeanne Merkus en Catharina Felica van Rees
 • 1873 – Franse school
 • 1920 – Elisabeth Wilhelmina gravin van Rechteren Limburg x Willem Peter graaf van Bylandt
 • - familie Reesink
 • 1985 – 2012 familie Hummelen
 • 2012 – particuliere bewoning

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Onbekend

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Gelderland
 • Kastelen en huizen op de Veluwe
 • Website Spaensweerd

Foto's © Albert Speelman 2024

@