Buitenplaats Oostbroek

Ligging

Bunnik - Bunnikseweg 39

Geschiedenis

In het jaar 1543 wordt het klooster bezet door Jonker van Raesfeld met zijn soldaten, die er flink huis hielden. Steeds meer monniken vertrekken en uiteindelijk in 1580 zijn er nog slechts een abt en 3 of 4 monniken over gebleven. Het stadsbestuur van Utrecht nam toen het besluit om Oostbroek af te breken, om te voorkomen dat de vijand Oostbroek zou gaan gebruiken als uitvalsbasis voor het aanvallen van de stad Utrecht. Bovendien konden de bouwmaterialen goed gebruikt worden ter verdediging van de stad. Op een stuk muur na wordt alles afgebroken.

Nadat het terein zo'n honderd jaar braak heeft gelegen, wordt het door de Staten van Utrecht verkocht en wordt er een buitenplaats op gebouwd. Dit huis wordt 100 jaar later, in 1780, weer gesloopt en vervangen door een nieuw landhuis.

Dit gebouw is in 1835 in handen van M. Ooster en in 1880 vinden we als eigenaar de heer Bierens de Haan. Deze verkoopt in dat jaar het huis aan de heer Royaards. De heer Royaards laat dit tweede huis weer afbreken en vervangen door het huidige huis.

Sinds 1918 is het huis in bezit van de familie van Reek.

Bewoners

  • - 1580 klooster
  • 1835 M. Ooster
  • - 1880 de heer Bierens de Haan
  • 1880 - 1913 de heer Royaards
  • 1913 - 1918 de heer Van Son
  • 1918 famile van Reek
  • - Stichting "Het Utrechts Landschap"

Huidige doeleinden

Het huis is nu in gebruik als kantoor van de Stichting Het Utrechts Landschap. In de Oranjerie is een informatiecentrum en winkeltje ingericht.

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975

Foto's © Albert Speelman 2021

@