Hofstede Zeenimf

Ligging

Burgerbrug - Grotesloot 130

Geschiedenis

Op 31 december 1621 verkoopt Trijn Jansd., weduwe van Elbert Lucasz., aan Hendrick Cromhout een stolpboerderij. Hendrick Cromhout was o.a. burgemeester van Amsterdam en hoofdingeland van de Zijpe. Na de dood van Hendrick Cromhout, in 1658, gaat het bezit over op zijn zoon Jacob Hendricksz. Cromhout.

In de 18e eeuw blijkt de hofstede in het bezit te zijn van Godefridus Franciscus Cromhout. Hij was een zoon van Dirck Jacobsz. Cromhout (1647-1716), getrouwd met Elisabeth Wuijtiers.

Na het overlijden van Godefridus in 1764 kwam het goed in handen van zijn derde echtegenote, Catharina Maria Barbou. Zij hertrouwde in 1766 met Johannes Franciscus van Lilaar, Heer van Stoutenburg.

In 1819 werd de hofstede verkocht aan Jan de Vries (1775 - 1825), koopman te Schagen. Het goed werd beschreven als: "Een kapitale en weldoortimmerde Huismanswoning met derzelver stallinge voor Koeijen en paarden". De naam "Zeenimf" werd pas aan het huis in 1819 door de koper gegeven.

In 1827 werd de hofstede verkocht.

Bewoners

 • - 1621 Trijn Jansd.
 • 1621 - 1658 Hendrick Cromhout
 • 1658 - Jacob Hendricksz. Cromhout
 • - Dirck Jacobsz. Cromhout
 • - 1764 Godefridus Franciscus Cromhout x
 • 1764 -1789 Catahrina Maria Barbou x
 • 1789 - 1801 Maria Theresia van Lilaar
 • 1801 - 1819 Lucia Theresia Gerarda Maria van Lilaar
 • 1819 - 1825 Jan de Vries
 • 1825 - 1826 Maartje Fransd. Jongerling

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Oude boerderijen en buitenverblijven. Deel 1

Foto's © Albert Speelman 2024

@