Landhuis te Chaam

Ligging

Chaam - Gilzeweg 2

Andere benaming

Pieter Huysers Huis

Geschiedenis

Het huis is in opdracht van Pieter Adriaan en Pieter Jan Huysers gebouwd. De kosten van de bouw waren destijds ƒ 5.678,90. Vanaf 1824 werd het door de gebroeders Huysers bewoond, samen met de huishoudsters Isabella Maria van Houten. Op 6 juli 1835 overlijdt Pieter Adriaan.

In 1836 gaf Pieter Jan de opdracht om het landhuis inclusief ondergrond openbaar te verkopen. Dit bleek echter geen succes. Later is het onderhands verkocht aan de weduwe van P.F. Esmault, Maria Verhoeven. Zij verkoopt het weer door aan Johannes Wijnants en deze verkocht het op 1 augustus 1839 aan de RK Kerk, die vertegenwoordigd werd door pastoor Petrus van der Heyden, voor een bedrag van ƒ 4000,00.

Het kerkbestuur heeft na de aankoop plannen om naast het landhuis een nieuwe kerk te bouwen. Door grondruil en enkele giften verwierf de pastoor nog enkele percelen naast de nieuwe pastorie en kon gedacht worden aan de bouw van een kerk in het centrum van Chaam. Deze eerste kerk werd in 1842 in de classicistische stijl gebouwd en in harmonie dus qua stijl met de nieuwe pastorie. In 1922 werd deze kerk afgebroken voor de bouw van een grotere kerk, die tijdens de bevrijding van het zuiden in 1944, grotendeels werd verwoest.

Bewoners

  • 1824 - 1835 Pieter Adriaan en Pieter Jan Huysers
  • 1835 - Pieter Jan Huysers
  • - Maria Verhoeven, weduwe van P.F. Esmault
  • - 1839 Johannes Wijnants
  • 1839 - 1991 Rooms Katholieke Kerk
  • 1991 - Pieter Geerts

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Noord-Brabant

Foto's © Albert Speelman 2024

@