Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

De Bilt - ten zuiden van de boerderij bij het sportcomplex Weltevreden

Geschiedenis

In 1685 verkoop mr. François Croese(n) aan Isack Verhoeven een hofstede met 'seekere nieuwe huysinge'. In 1698 wordt de hofstede door de erven van Verhoeven verkocht aan Adriaen Cornelis van Hoeven. De omschrijving is dan: 'seekere huysinge, hofsteede, boerenhuys, boomgaerd, schuur, enz.'. Tot 1785 blijft het huis met gronden in het bezit van de familie Van Hoeven en gaat daarna over op Anthonie van den Dijssel. Op 20 mei 1803 wordt alles openbaar geveild. De kopers Dirk Pieper en Godard van Striep Hessing, verkopen op 9 oktober 1806 huis en boerderij aan Jan Broere en Jacomijntje Schouten. Op 12 oktober 1839 is er een openbare veiling. Dan blijkt dat de eigenaar, A.J.G. baron Taets van Amerongen, een huis bewoonde dat hij voor weinig jaren opnieuw had laten bouwen na afbraak van het huis uit 1658. J.W. van Musschenbroek, eigenaar van de buitenplaats Weltevreden, kocht huis en gronden en hield op 24 februari 1840 een aanbesteding voor de afbraak van het huis.

Bewoners

 • - 1658 mr. François Croese
 • 1858 - Isack Verhoeven
 • - 1698 erven Verhoeven
 • 1698 - 1785 Adriaen Cornelis van Hoeven
 • 1785 - 1803 Anthonie van Dijssel
 • 1803 - Dirk Pieper en Godard van Stripe Hessing
 • 1806 - Jan Broere en Jacomijntje Schouten
 • - 1839 A.J.G. baron Taets van Ameringen
 • 1839 - 1840 J.W. van Musschenbroek

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 

 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2024

@