Buitenplaats Ridderoord

Ligging

De Bilt - het huis heeft gestaan aan de zuidzijde van de Maartensdijkseweg ten westen van de Ridderoordlaan.

Andere benaming

Sparrebosch

Geschiedenis

Maria Blancheteste, douarière van wijlen Adriaan van Rossem, verkoop op16 juli 1714 aan mr. Willem van Baerle een huis met grond gelegen in het zogenaamde Ridderdorp. Op 23 oktober 1784 is er een publieke veiling, waarbij de erven vanmr. Philip Jan van Baerle het huis Ridderoord te koop aanbieden, voordien werd het Sparrebosch genoemd. Mr. Daniel Gildemeester Jansz. is de koper. Hij wordt dan eigenaar van een herenhuis, een koetshuis en een stal. In 1786 koop hij uit de aangrenzende bezittingen van het voormalig klooster Vredendael, de boerderij op de noordoostelijke hoek van de Oude Amersfoortseweg en de Ridderoordlaan.

In 1806 is zijn dochter Maria eigenaresse. In 1819 koopt Edward Taylor het huis met ongeveer 126 ha. grond. Hij woont er slechts kort, want reeds in 1822 laat hij alles afbreken en verkoop de gronden aan Maurits Jacob Eijck, heer van Zuijlichem. Deze laat in 1823 ongeveer 100 meter zuidelijk van het huis een dubbele arbeiderswoning bouwen met vermoedelijk enkele bouwfragmenten uit het oude huis. Dit huis is tegenwoordig een eengezinswoning en wordt Ridderoord genoemd.

Bewoners

  • - < 1714 Maria Blancheteste
  • 1714 - mr. Willem van Baerle
  • 1784 - mr. Daniel Gildemeester Jansz.
  • 1806 - Maria
  • 1819 - 1822 Edward Taylor
  • 1822 - Maurits Jacob Eijck

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2023

@