Buitenplaats Berkenhoven

Ligging

De Bilt - Utrechtseweg

Andere benaming

Klein Vollenhove

Geschiedenis

Op een weiland, eigendom van baron Van de Capellen, eigenaar en bewoner van Vollenhoven, werd in 1835 op een kunstmatig heuveltje een paviljoenachtig huis gebouwd. Na het overlijden van baron Van de Capellen in 1849 werd het huis verkocht aan de heer Johannes Kooij, oud-directeur van de Handel-Maatschappij te Amsterdam. In 1870, na het overlijden van de heer Kooy, kwam het huis in bezit van Barend van Marwijck Kooy tezamen met andere familieleden. Het huis werd tot 1855 Klein-Vollenhove genoemd.

In 1879 wordt het huis gekocht door Marinus Kooy en laat het verbouwen. In 1902 wordt het koetshuis en stal gesloopt, in 1903 gevolgd door het huis.

Tussen 1902 en 1915 wordt er een nieuw huis gebouwd. Dit huis kwam dichter bij de Utrechtseweg te staan. Tegenover het huis en daarvan gescheiden door de Utrechtseweg ligt, ingeklemd tussen de autoweg en Schorteldoeksesteeg, de overtuin van Berkenhoven. Het huis is in 1990 afgebroken.

Bewoners

  • 1835 - 1949 baron Van de Capellen
  • 1849 - 1870 Johannes Kooy
  • 1870 - 1879 Barend van Marwijck Kooy
  • 1879 - Marinus van Marwijck Kooy

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

 

  • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@