Buitenplaats De Steenen Camer

Ligging

De Bilt - het huis heeft gestaan in het verlengde van de Hessenweg aan de noordzijde van Groenekanseweg / Dr. Letteplein.

Andere benaming

Steene Kamer, Meijenhagen

Geschiedenis

In 1573 blijkt het klooster Oostbroek 'des convents Withoff genaempt die Stenen Camer' verpacht te hebben aan Jacob Jansz voor ƒ 50,-- plus twee schapen 's jaars. In 1644 blijkt Tonis Willemsz, één van de biltse schepenen, op het huis te wonen en tevens eigenaar van het huis te zijn. Maar Nicolaas van Coesvelt in 1638 en zijn zoon Jacob in 1645 blijken eigenaar van de gronden te zijn. Jacob verkoopt in 1645 het grond aan Diederick de Leeuw, welke in 1646 ook het huis in eigendom verkrijgt. Tot 1759 blijft het goed in het bezit van de familie De Leeuw. De dochters van de overleden mr. Jan Coxius, gehuwd met Elisabeth de Leeuw, verkopen het huis met bijbehorende gronden aan Cornelis van der Hoop. Hij noemt het huis Meijenhagen. Hij laat het huis vergroten en het oude deel grondig restaureren. Zijn zonen verkopen het erfdeel in 1779 aan Jan Hovy welke het in 1792 weer verkoopt aan Johan Wolters van de Poll. In 1826 wordt Willem Diemont, koopman te Amsterdam, de eigenaar. In 1843 verkoopt hij aan jhr. Hendrik van de Bosch (eigenaar van Jagtlust). Na zijn overlijden in 1883 koopt mevrouw Sara Maria Swellengrebel, weduwe van prof. Herman Johan Roijaards, het huis met alleen een stuk tuin rondom. Van 1893 tot 1920 is het eigendom van jhr. mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwenkerke. Van 1943 tot 1954 is het in eigendom van de C.V. Borstelfabriek Gebr. Jonker in Zuilen. Eén van de directeuren bewoont het huis nog tot 1955. Daarna wordt een bouwmaatschappij eigenaar van het huis. Het huis wordt gesloopt in 1955 / 1956 om plaats te maken voor woningen. Alleen twee hardstenen hekpalen herinneren door de namen 'Meijen' en 'Hagen' aan de vergane glorie.

Bewoners

 • - 1573 klooster Oostbroek
 • < 1644 - 1646 Tonis Willemsz.
 • 1646 - Diederick de Leeuw
 • - 1759 familie De Leeuw
 • 1759 - Cornelis van der Hoop
 • - 1779 familie Van der Hoop
 • 1779 - 1792 Jan Hovy
 • 1792 - 1826 Johan Wolters van de Poll
 • 1826 - 1843 Willem Diemont
 • 1843 - 1883 jhr. Hendrik van den Bosch
 • 1883 - 1893 mevrouw Sara Maria Swellengrebel
 • 1893 - 1920 jhr. mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwerkerke
 • 1920 - 1922 P.J. Nanninga
 • 1922 - 1937 G.E. van de Griendt
 • 1937 - 1943 Stamrood
 • 1943 - 1954 C.V. Borstelfabriek Gebroerders Jonker
 • 1954 - 1955 één directeur van de CV Borstelfabriek
 • 1955 - 1956 bouwmaatschappij

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2023

@