Buitenplaats Tameroord

Ligging

De Bilt - het huis heeft gestaan aan de zuidzijde van de Utrechtseweg tegenover de buitenplaats Beerschoten.

Geschiedenis

De naam Tameroord wordt voor het eerst genoemd in 1656. In de eerste helft van de 17e eeuw wordt door de Staten van Utrecht een hofstede met ongeveer 8 morgen grond aan Johan Huydecoper van Maarsseveen verkocht. Hij verkoopt zijn bezit in 1656 door aan Thomas Levenston. In de akte wordt de naam van het goed als "Cameroort" geschreven. In 1664 wordt het verkocht aan Cornelia Elisabeth van Reede van Amerongen, douairière Van Wulven. In 1686 is de domheer Egbertus de Leeuw eigenaar geworden waarbij er sprake is van het vervallen of geruïneerde huis. Tameroord wordt in 1753 verkocht door Louise Soreau (weduwe van De Leeuw). Het komt voor 2/3 deel in handen van de leden van de familie Gerrit en Dirk de Waal en voor 1/3 deel aan Arnoldus de Greef. In 1754 wordt ook het andere deel door De Greef gekocht. Na publieke verkoping in 1761 door de Staten van Utrecht wordt het huis verkocht aan Theodoor Avink. Deze verkoopt het in 1777 aan Pieter van Herzeele. Tussen 1811 en 1820 is het in bezit van jhr. N. Steengracht van Oosterland. In 1865 wordt het huis door de familie afgebroken.

Bewoners

 • - 1656 Johan Huydecoper
 • 1656 - 1664 Thoams Levenston
 • 1664 - Cornelia Elisabeth van Reede tot Amerongen
 • 1686 - Egbertus de Leeuw x
 • - 1753 Louisa Soreau
 • 1753 - 1754 Gerrit en Dirk de Waal (2/3 deel) en Arnoldus de Greef (1/3 deel)
 • 1754 - 1761 Arnoldus de Greef
 • 1761 - 1777 Theodoor Avink
 • 1777 - Pieter van Herzeele
 • 1811 - 1820 jhr. N. Steengracht
 • - 1865 familie Steengracht

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2024

@